Solidaritate cu Ucraina

1204gigi12042022

Consiliul Mondial al Rutenilor îşi exprimă solidaritatea cu Ucraina, cu toate că până în prezent Ucraina nu a recunoscut rutenii ca minoritate naţională. Rutenii din Ucraina trăiesc şi confirmă această tragedie. În aceste zile am devenit martori ai atacurilor militare din partea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, cu care nimeni din lumea civilizată nu poate fi de acord. Ne solidarizăm cu oamenii noştri, precum şi cu alte popoare care trăiesc în Ucraina. Consiliul Mondial al Rutenilor rămâne pe mai departe credincios misiunii sale – reprezentarea identităţii rutene în ţările unde trăiesc rutenii. De aceea cerem în continuare de la Guvernul Ucrainei să recunoască rutenii şi drepturile acestora pe baza Convenţiei cadru semnată de Ucraina la 1 februarie 1995 şi care a intrat în vigoare la 1 mai 1998. Cerem în continuare să fie anulat Planul măsurilor de rezolvare a problemelor ucrainenilor-rutenilor adoptat la 7 octombrie 1996 semnat de vicepremierul Ucrainei I. F. Kurasa. Sperăm că acest conflict va fi soluţionat cât mai grabnic şi paşnic.

Світова рада Русинів высловлює солідарность Україні, хоць до днешнього дня Україна Русинів як народность непризнала. Русины на Україні жыють і самы свідчать о тій траґедії. В тых днях сьме стали свідками воєньской атакы на Україну з боку Російской федерації, з котров нихто з цівілізованого світа неможе быти згодный. Солідарізуєме з нашыма людми, як і з іншыма народами, котры жыють на Україні. Світова рада Русинів і надале оставать вірна своїй місії – репрезентації русиньской ідентіты в країнах, де жыють Русины. Зато і надале потребуєме од влады Україны, жебы признала Русинів і їх права на основі Рамкового договору, котрый Україна підписала 1-го фебруара 1995-го року і котрый здобыв платность 1-го мая 1998 р. Мы і надале жадаме, жебы План кроків рішіня проблемів Українців-Русинів приятый 7-го октобра 1996 р. і підписаный віцепремєром Україны І. Ф. Курасом быв анулованый. Надіямеся на скоріше і мірове вырішіня даного конфлікту.