Rutenii – un popor pe nedrept uitat


Gheorghe Firczak
Dr. Gheorghe Firczak
Rutenii / Rusinii
un popor pe nedrept uitat
Compendiu
istorico – geografic

Gheorghe Firczak

Rutenii sau rusinii sunt locuitorii unei zone din inima Europei Central Răsăritene, la nord şi la sud de Munţii Carpaţi. Teritoriul de baştină, cunoscut şi sub denumirea de Rusia Subcarpatică, se întinde în părţile limitrofe ale Ucrainei, Slovaciei şi Poloniei. Denumirile sub care mai sunt cunoscuţi sunt multiple: ruşi carpatini, rusini, rusini carpatini, rusini ucrainieni, carpatoucrainieni, rusini-nordcarpatini, ruteni, ruteni-subcarpatini, ruteni transcarpatini, urorusini, maghiaro-rusini, rusini americani. Cea mai sugestivă denumire, consacrată în secolul al XIX-lea de poetul Aleksander Duchnovyc este cea de carpato-rusyn sau simplu rusyn , ca moment al redeşteptării naţionale. În acest context s-a afirmat deviza: Am fost şi voi rămâne rusyn…


Descarcă pdf
Gheorghe Firczak

Русини – се жителі відповідного краю, що розташований в серці Східно-центральної Европи, на півдні і півночі Карпат. Територія Отчизни відома  під назвою – Подкарпатська Русь, що пролягає в лімітрофічних зонах України, Словакії і Польщі. Найменування, під яким они ще відомі, різноманітні: карпатські росіяни, руські, русини, русь-карпатці, українські русини, кар-патські українці, західно-карпатські русини, рутяни, пудкар-патські рутяни, закарпатські рутяни, угро-русини, мадяро-русини, русини американські. Найбільш відповідним їх найменування – ще з 19 ст. було приурочене їм поетом – Александром Духновичем, а іменно – Карпатський Русин або просто – Русин, в момент національного пробудження під девізом: „Я Русин бил, єсмь и буду!


Descarcă pdf