Rutenii – un popor pe nedrept uitat


Gheorghe Firczak
Dr. Gheorghe Firczak
Rutenii / Rusinii
un popor pe nedrept uitat
Compendiu
istorico – geografic

Gheorghe Firczak

Rutenii sau rusinii sunt locuitorii unei zone din inima Europei Central Răsăritene, la nord şi la sud de Munţii Carpaţi. Teritoriul de baştină, cunoscut şi sub denumirea de Rusia Subcarpatică, se întinde în părţile limitrofe ale Ucrainei, Slovaciei şi Poloniei. Denumirile sub care mai sunt cunoscuţi sunt multiple: ruşi carpatini, rusini, rusini carpatini, rusini ucrainieni, carpatoucrainieni, rusini-nordcarpatini, ruteni, ruteni-subcarpatini, ruteni transcarpatini, urorusini, maghiaro-rusini, rusini americani. Cea mai sugestivă denumire, consacrată în secolul al XIX-lea de poetul Aleksander Duchnovyc este cea de carpato-rusyn sau simplu rusyn , ca moment al redeşteptării naţionale. În acest context s-a afirmat deviza: Am fost şi voi rămâne rusyn…


Descarcă pdf