Bogdan Dragoş Pauliuc

S -a născut la 21 martie 1946 în localitatea Şiştarovăţ judeţul Arad, din părinţi intelectuali, tatăl fiind profesor la Lipova, apoi la Timişoara. În anul 1953 s-au mutat la Sighet unde începe clasele primare la Şcoala Pedagogică, fiind un elev eminent pe toată perioada şcolii.

În anul 1960 se mută la Baia Mare, unde urmează Liceul Gheorghe Şincai pe care îl absolvă în 1964. Se înscrie la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, Secţia Pedagogie. Din anul III se  transferă la Academia de Muzică Ciprian Porumbescu din Bucureşti. În anul V este premiat cu bursă  republicană, iar absolvirea din anul 1972 îi aduce o repartiţie la Şcoala Populară de Artă din Baia Mare.

Începe activitatea ca profesor dirijor, compozitor. Din martie 1973 până în septembrie 1973 satisface  stagiul militar. În 4 octombrie 1973 se căsătoreşte cu Ecaterina, studentă la UMF Cluj Napoca, care în 6 august 1974 îi dăruieşte un fiu Dragoş, actualmente medic. Între anii 1975 – 1985 obţine pe rând definutivatul apoi gradele II şi I cu calificative foarte bune.

În această perioadă începe activitatea creatoare pe tărâmul muzicii, unde este apreciat pe diverse scene ale ţării. Este laureat al Festivalului Naţional Cântarea României, unde obţine 23 premii judeţene şi naţionale, iar ca dirijor coral şi de orchestră 17 premii naţionale şi judeţene.

În toată activitatea muzicală participă la festivaluri internaţionale unde obţine un deosebit premiu II cu Ansamblul Studenţesc din Baia Mare la Chişinău în anul 1973 şi o menţiune la Concursul de compoziţie de la Karlovyvary – Cehoslovacia în anul 1970. Coordonând activităţi muzicale şi regizorale la un mare număr de spectacole şcolare şi universitare este remarcat de televiziunea naţională în anul  1973, când începe o colaborare la un ciclu de emisiuni sub genericul Muzica pe înţelesul tuturor.

În toată activitatea pe care a depus-o a fost deosebit de ataşat de activitatea creatie şi de  perfecţionare, avînd publicaţii în Anuarul ştiinţific al Universităţii de Nord Baia Mare începând cu anul  1985, coordonând lucrări de licenţă la Facultatea de Literatură – Etnologie. În perioada 1983 – 1988 este numit inspector metodist la specialitatea muzică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean  Maramureş, devenind şi responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de muzică, unde prezintă referate deosebit de apreciate ca şi lecţiile deschise ce au loc în cadrul cercurilor pedagogice şi în cadrul catedrei de pian complementare. Toate acestea îl promovează ca membru al comisiei consultative a profesorilor de muzică precum şi ca lector la cursurile de pregătire în vederea obţinerii definitivatului şi a gradelor didactice II şi I.

În toată viaţa nu a pregetat nici un efort în sprijinirea tinerelor talente ale muzicii. A fost pianist, compozitor şi dirijor în multe spectacole cu elevii liceului de artă. A coordonat grupul de jazz al liceului de artă în perioada 1996 – 1998, şi ca dirijor ansamblul folcloric naţional Transilvania.

Activitatea permanentă de compoziţie, orchestraţie, armonizare, concertare şi adaptare cu elevii diferitelor unitaţi şcolare i-a adus o deosebită stimă atât pe plan local cât şi judeţean şi naţional. A fost secretar general al Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Activitatea sa s-a desfăşurat pe tărâm cultural, unde prin muncă susţinută a reuşit pentru prima oară înregistrarea şi multiplicarea primului CD cu muzică tradiţională ruteană din România. A început o muncă uriaşă de promovare a tinerelor talente muzicale, din zona Maramureşului cât şi din zona Dărmăneştiului obţinând rezultate deosebite prin participarea la festivaluri interne şi internaţionale de profil. Pe tărâm organizatoric s-a remarcat printr-o muncă susţinută în organizarea Uniunii Culturale a Rutenilor din România şi prin dezvoltarea activităţii ei pe tărâmul păstrării identităţii, culturii, tradiţiilor etnicilor ruteni.