Despre noi

Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania a luat fiinţă în anul 2000 ca o necesitate imediată de organizare a minorităţii rutene. Incă de la înfiinţare, Uniunea a militat pentru promovarea valorilor democraţiei, ale statului de drept în scopul dezvoltării durabile a societăţii românești.

Scopul declarat al Uniunii Culturale a Rutenilor din Romania este de cunoaştere, păstrare şi popularizare a istoriei, tradiţiilor şi valorilor culturale a rutenilor, precum şi promovarea înțelegerii şi prieteniei între oameni, între toate etniile din Romania, pe baza respectului reciproc şi a toleranţei.

Unul din scopurile uniunii este apărarea drepturilor omului aşa cum sunt definite în Constituţia Romaniei, astfel încât libertatea de exprimare şi iniţiativa economică să aducă prosperitate şi progres social, organizând diferite manifestări culturale atât in nume propriu cat şi in colaborare cu alte organizaţii ale minorităţilor naţionale sau organizaţii ale societăţii civile, prin care promovează interesele uniunii atât în ţară cat şi străinătate.

De la înființarea ei, Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania a militat pentru revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor care locuiesc în interiorul graniţelor Romaniei. Acţiunile sale s-au concentrat incă de la început nu numai spre renaşterea culturală a rutenilor ci au ţintit însăși refacerea unităţii spirituale a etnicilor ruteni şi, mai ales, readucerea spre rutenism a celor care, datorită condiţiilor istorice, şi-au abandonat moştenirea lor etnică şi culturală sau au fost abandonaţi de Spiritul Rutean nevoit să se oculteze în epoca întunecată a comunismului.

Acţiunile UCRR sunt inspirate de activitatea unor iluştri înaintași, cu o contribuţie inestimabilă la afirmarea, păstrarea şi dezvoltarea Spiritului Rutean.