Program de pregătire organizat de DRI-SGG

1204gigi12042021

Departamentul pentru Relații Interetnice, prin Serviciul de asistență financiară și coordonare CMN a organizat, în perioada 28 – 31 octombrie a.c., la Sinaia, programul de pregătire adresat în special responsabililor pe probleme economice și juridice din cadrul organizațiilor membre ale Consiliului Minorităților Naționale. Cei prezenți, au purtat discuții și au avut posibilitatea de a clarifica diferite aspecte privind modul de lucru în activitatea economico-financiară a organizațiilor care beneficiează de sprijin de la bugetul de stat, dar și cu privire la alte aspecte de interes pentru activitatea organizațiilor neguvernamentale. Având în vedere că spirijinul acordat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din bugetul de stat constituie un instrument esențial în politica de promovare al identității cetățenilor care aparțin minorităților, prin organizarea acestui program considerăm că au fost atinse obiectivele propuse, și anume: o mai bună cunoaștere și punere în aplicare a prevederilor legale cu incidență în desfășurarea activităților organizațiilor. Au dat curs invitației Departamentului de a participa la acest program, și au oferit clarificări cuprinzătoare la întrebările organizațiilor, reprezentanții Secretariatului General al Guvernului, ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă București, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ai Autorității Electorale Permanente.