IOAN-AUREL POP, „DE LA ROMANI LA ROMÂNI PLEDOARIE PENTRU LATINITATE”- NOTE DE LECTOR

1204gigi12042020

De curând, în anul 2019, Editura Litera a determinat publicarea volumului menționat în titlul acestor note de lector. Există două repere pe care dorim să le aducem în atenția cititorilor: personalitatea autorului și valoarea semnificativă a cărții propuse celor care lecturează istorie, valoare afirmată evident de textul ei.

Ioan-Aurel Pop, istoric, absolvent al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie (1979), profesor universitar al respectivei universități (1996), membru corespondent al Academiei Române (2001), membru titular al Academiei Române (2010), rector al Universității Babeș-Bolyai (2012), președinte al Academiei Române (2018). Este mai mult decât impresionantă lista lucrărilor istoriografice pe care le-a redactat fie singur, fie în colaborare cu alți autori. Spațiul tipografic nu ne permite să le înșiruim acum. Menționăm un singur titlu Istoria României Compendiu, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, poate cel mai semnificativ pentru dimensiunea națională a scrisului istoric românesc.

De la romani la români Pledoarie pentru latinitate este o expresie istorică ce accentuează dimensiunea ontosului românesc. Importanța demersului reiese din Argument, care deschide volumul: …În investigarea trecutului românilor au intervenit, însă, mereu și considerente extraștiințifice, mai ales anumite interese politice interne, dar și dorințe de denigrare, rivalități între vecini și chiar teribilisme din partea unor intelectuali cu profil de adolescenți întârziați…Există iubitori de trecut fără pregătire de specialitate, care pretind sau cred sincer că istoricii de meserie sunt slabi, nepricepuți, ignoranți, vânduți unor forțe obscure, inamice și intrigante. Prin urmare unii dintre acești amatori se dedau la construcții proprii ale trecutului românilor, alcătuiri complet rupte de realitățile istorice și mai apropiate de beletristică sau de știința-ficțiune. Meritul volumului aduce în prim plan dimensiunea etnico-lingvistică a românilor în contextul romanității contemporane, a circumscrierii istoriei românești în universalitate. Mai mult, autorul face recurs, nici nu se putea altfel, la contribuții istoriografice românești realizate de-a lungul timpului care clarifică valențele ontosului românesc.Autorul punctează dimensiunile existenței poporului nostru prin raportarea la etnogeneză: Apartenența românilor la latinitate… nu reprezintă un merit al românilor, dar îi așează pe români în rând cu lumea… nu este un lucru de laudă și nici unul de rușine, ci este o simplă realitate, aceea de a fi înrudiți, lingvistic și cultural, cu italienii, cu spaniolii, cu francezii, cu portughezii, etc. Menționează apoi că limba română este tezaurul cel mai de preț al românismului care contribuie la descoperirea convergențelor cu celelalte popoare neoromanice pentru a sublinia spiritualitatea comună a acestor popoare. În definitiv Latinitatea este un întreg univers, iar românii fac parte din elconcluzionează autorul.

Cartea lui Ioan-Aurel Pop este într-adevăr o pledoarie pentru dinamica istoriei românești, pentru poziționarea exactă a românilor în istoria universală, pentru ca cei care, prin forța împrejurărilor, nu au o viziune clară asupra istoriei, a etnogenezei românești să surprindă valorile reale în acest context.

Dr. Gheorghe Firczak