Comisia de cultură, culte și mass-media

1204gigi12042023

În perioada 22 – 25 septembrie a.c., în organizarea Uniunii Sârbilor din România și a Uniunii Bulgare din Banat, s-a desfășurat la Timișoara reuniunea Comisiei de cultură, culte și mass-media a Consiliului Minorităților Naționale, reuniune la care au participat majoritatea reprezentanților organizațiilor minorităților naționale din România. La lucrări, din partea Departamentului pentru Relații Interetnice a participat dl. Subsecretar de Stat Dincer Geafer. În cadrul discuțiilor s-au abordat diverse teme, printre care: Diversitatea de etnii, culturi și confesiuni; Timișoara – capitală culturală europeană 2023; Comunitățile etnice din Banatul multietnic. Imagini și detalii despre caracterul multietnic al Timișoarei a fost o temă principală prezentată de doamna Milena Mureșan din cadrul Primăriei Timișoara.

În cadrul evenimentului au avut loc și lansări de carte din partea DRI: Imaginea turcilor și tătarilor în arta modernă românească, Volumul al II-lea Comunitate. Multiculturalitate. Dezvoltare. Acestea au fost prezentate de dl. Subsecretar de Stat Dincer Geafer.

În continuare s-a organizat o vizită în centrul istoric al Timișoare, la Domul Roman-Catolic, precum, la Vicariatul Sârbesc din Timișoara și la Muzeul Episcopiei Ortodoxe Sârbe.

Considerăm că această activitate a contribuit pe deplin la afirmarea identității minorităților naționale din România, mulțumind pe această cale organizatorilor pentru deosebita ospitalitate de care au dat dovadă. Felicitări!

Prof. Viorica Igelsky