21 mai – Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare

1204gigi12042019

Ziua de 21 mai a fost stabilită la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), ca Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare prin care se sărbătoreşte nu numai bogăţia culturilor lumii, dar şi rolul esenţial al dialogului intercultural pentru realizarea păcii şi dezvoltării durabile.

Diversitatea îmbracă multe forme, dar limbajul este probabil una dintre primele pe care noi, ca fiinţe sociale, o întâlnim, arată directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, în mesajul său din 2019 cu ocazia Zilei mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare. Limbajul este ceea ce ne defineşte lumea interioară la fel de mult cum defineşte modul în care comunicăm în lumea exterioară. Este ceea ce ne conectează la rădăcinile noastre, la cultura şi istoria noastră, dar şi la comunităţile şi familiile noastre, se mai arată în mesajul directorului general al UNESCO.

În cadrul celei de-a 31-a sesiuni a conferinţei generale a UNESCO, desfăşurată la Paris la 2 noiembrie 2001, a fost adoptată Declaraţia universală privind diversitatea culturală. Articolul 1 al acestei Declaraţii stipulează: Ca sursă de schimburi, inovaţie şi creativitate, diversitatea culturală este necesară umanităţii aşa cum biodiversitatea este pentru natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanităţii trebuie să fie recunoscut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi viitoare. La 20 decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluţia 57/249, proclamarea zilei de 21 mai drept Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare.

Schimbul echitabil şi dialogul între civilizaţii, culturi şi popoare, pe baza înţelegerii şi respectului reciproc şi a demnităţii egale a tuturor culturilor reprezintă condiţia esenţială pentru construirea coeziunii sociale, reconcilierea între popoare şi pacea între naţiuni. Această acţiune face parte din cadrul global al ”Alianţei Civilizaţiilor” lansată de Organizaţia Naţiunilor Unite.
Dezvoltarea este inseparabilă de cultură. În această privinţă, provocarea majoră este de a convinge factorii de decizie politică precum şi actorii sociali de la nivel local, naţional şi internaţional în vederea integrării principiilor diversităţii culturale şi a valorilor pluralismului cultural în toate politicile publice, mecanisme şi practici, în mod special prin parteneriate publice/private. Scopul este, pe de o parte, de a încorpora cultura în toate politicile de dezvoltare, fie ele legate de educaţie, ştiinţă, comunicare, sănătate, mediu sau turism cultural, iar, pe de altă parte, de a sprijini dezvoltarea sectorului cultural prin industriile creative. Contribuind în acest mod la reducerea sărăciei, cultura oferă beneficii importante în ceea ce priveşte coeziunea socială.

Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare oferă prilejul de a aprofunda înţelegerea valorilor diversităţii culturale şi de a promova obiectivele Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale.