Ziua rutenilor din Slovacia / День Русинів на Словакії

1204gigi12042023

În 11 iunie 2023, rutenii din Slovacia au sărbătorit ziua lor în orașul Svidnik. Organizatorii evenimentului au fost: organizația Obroda Ruteană din Slovacia, orașul Svidnik, centrul școlar și Organizația tineretului rutean din Slovacia. La eveniment a participat un număr mare de ruteni, membri ai organizațiilor rutenilor, Vladimir Protivneak, membru al Comitetului executiv al organizației din Slovacia, Ștefan Ljavinec, președintele Congresului Mondial al Rutenilor și Gheorghe Firczak, membru al Consiliului Mondial al Rutenilor și președinte al Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Membrii Consiliului Mondial au evaluat munca membrilor consiliului și activitatea organizațiilor pe ultima perioadă.

Programul a început cu închinarea la mormântul unde este înmormântat liderul spritual al rutenilor, Alexander Pavlovici și apoi preoții ortodocși au slujit și inițiat un pelerinaj pentru învățătorul lor și au evocat activitatea sa. Programul festiv al Zilei rutenilor din Slovacia s-a desfășurat la Casa de Cultură din Svidnik, al doilea oraș rutean din Slovacia după Medzilaborce. După luările de cuvânt ale lui Vladimir Protivneak și ale președintelui Congresului Mondial al Rutenilor, Ștefan Ljavinec, ansamblurile de copii și tineret, grupurile folclorice au prezentat un bogat program de muzică, dansuri, obiceiuri și tradiții rutene. Noile generații, copii și tineri talentați păstrează și transmit mai departe cultura ruteană, o garanție pentru viitorul nostru.

Universitatea din Preșov a deschis Școala de vară a limbii și culturii rutene pentru rutenii din toată lumea. La deschiderea școlii din partea UCRR au participat două tinere rutence, membre active ale organizației noastre Svetlana Mureșan și Svetlana Bojcsuk, în urma căreia au obținut CERTIFICAT Studium carpatho-ruthenorum 2023. Felicitările noastre.

11-го юна 2023-го року, Русины на Словакії одсвятковали свій День у місті Свідник. Подію організовали Русиньска оброда на Словеньску, місто Свідник, освітный центер і організація Русиньской молодежі на Словеньску. На подію брали участь члены русиньскіх організаціїв, Володимір Протівняк, член Виконного выбору русиньской оброды, председа Світового конгресу Русинів Штефан Лявінець і член Світовой рады Русинів за Румунію, председа Културного Товариства Русинів Румунії, Георгі Фірцак. Члены Світовой рады оцінювали роботу Світовой рады і діялність організаціїв Русинів, члены Світового Конгресу Русинів, за послідні місяці. Програм почав молитвов при гробу де похованый русиньскый будитиль, Александер Павловіч а потім православны священикы одслужили панахіду за будитиля і споминали єго діяня.

Галапрограм ку Дню Русинів Словакії одбув ся в Домі културы в Свіднику, друге русиньске місто на Словакії по Меджілаборцях. По приговорах Володиміра Противняка і председы Світового конгресу Русинів Штефан Лявінець, виступали дітячі і молодежны ансамблі, фолклорні колектівы русиньской музикі і танців, традіціїв і обічаїв. Нові поколіня, талентованы діты, далше сохраняють і розвивають русиньску културу, гарант на нашу будучность.

Прешовска Універзіта отворила Літну школу русиньского языку і културы для Русинів з цілого світа. На отворіня курзів брали участь і молоді русинки з Румунії, актівні члены Културного Товариства Русинів Румунії, Светлана Мурешан і Светлана Бойчук і достали ЦЕРТЕФІКАТ Studium carpatho-ruthenorum 2023. Наше поздравляня.