Ziua rutenilor din România și Reuniunea Consiliului Mondial al Rutenilor / День Русинів Румунії і засіданя Світовой ради Русинів

1204gigi12042021

În perioada 5-7 martie, în localitatea Peregu Mare din județul Arad a avut loc prima reuniune trimestrială din acest an a Consiliului Mondial al Rutenilor, organism executiv al Congresului Mondial al Rutenilor din care fac parte reprezentanți din opt țări, membri ai acestui for.

Aceste activități au fost organizate cu prilejul sărbătoririizilei de 3 martie, Ziua Rutenilor din România. La ceastă întâlnire au participat conducerile filialelor UCRR din Hunedoara, Maramureș, Suceava, Alba, precum și conducerea centrală a UCRR. În format restrâns, din cauza normelor în vigoare, cu privire la răspândirea noului Coronavirus, în sala de ședințe a primăriei din Peregu Mare am fost întâmpinați de primarul comunei Peregu Mare, domnul Kovacs Emeric, care a rostit câteva cuvinte de bun venit invitaților, subliniind colaborarea bună cu uniunea noastră în diversele programe culturale derulate de-alungul timpului, precum și cu doamna Viorica Bojcsuk, consilier local din partea UCRR în cadrul Consiliului Local al comunei Peregu Mare. Președintele UCRR, dl. Gheorghe Firczak, a prezentat în câteva cuvinte activitatea uniunii noastre, în principal rezultatele alegerilor locale, menționând că uniunea a reușit păstrarea reprezentanților noștri în cadrul consiliilor locale din Bistra, jud. Maramureș și Peregu Mare, jud. Arad, dar și câștigarea a două locuri de consilier la Dărmănești, jud. Suceava prin doamna Cristina Bodnariuc și la Zam, jud. Hunedoara prin doamna Maria Bocicor. La alegerile parlamentare desfășurate în anul 2020, uniunea noastră a obținut un loc de deputat prin domnul Iulius Firczak, astfel UCRR devine membru în Consiliul Minorităților Naționale. În cuvântul său, domnul Amet Aledin, subsecretar de stat în Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, a felicitat uniunea noastră pentru activitățile desfășurate în comunitățile rutene din țară, pentru promovarea tradițiilor, culturii, limbii și spiritualității noastre. Iulius Firczak, deputatul Uniunii Culturale a Rutenilor din România, a prezentat succint activitatea parlamentară, precum și situația actuală politică și economică din România în contextul pandemiei cu noul Coronavirus.

Deoarece reprezentanții din Consiliul Mondial al Rutenilor nu au putut participa fizic la această întâlnire, s-a organizat prima ședință trimestrială on-line, astfel au putut fi discutate diverse teme ale activității organizațiilor rutene din cadrul CMR, în principal stadiul organizării Congresului Mondial al Rutenilor și a Forumului Mondial al Tineretului Rutean din acest an. În încheierea ședinței, participanții ne-au felicitat atât pentru ziua rutenilor din România, cât și pentru organizarea acestui eveniment, cu regretul de a nu fi împreună, din cauza condițiilor sanitare actuale din întreaga lume.

La bustul eroului național al rutenilor, Aleksander Dukhnovici, bust amplasat în curtea Centrului Cultural Rutean din localitate, a fost prezentat un mic moment artistic în interpretarea unor membri ai grupului folcloric Holuboc al filialei Arad a UCRR, grup condus de doamna Viorica Bojcsuk. După acest moment festiv, preotul Vasile Bojcsuk, secretar general al UCRR, a invitat oaspeții să viziteze biserica Greco-Catolică, prezentând totodată și istoria comunității rutene din localitate.

În încheiere menționez că pe toată durata desfășurării aceastei activități, s-au respectat cu strictețe normele sanitare în vigoare cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Francisc Gal

Од 5-го до 7-го марца 2021, у селі Перегу Мари, окрес Арад, ся одбуло перше тримісячне стрітнутя Світовой ради Русинів, виконачний організм Світового Конгреса Русинів. Брали участь онлайн представителі восьмих держав, члени виконачной влади.

3-го марца Русини святкують День Русинів у Румунії. Ту ся стрітнули ведучі філіялів Културного Товариства Русинів Румунії, з Гунедоари, Марамороша, Сучави, Алби і центрального органа КТРР. В обмеженім формату через легалних норм спричінених сітуаціёв нового коронавіруса, примар села, Ковач Емерік, привітав гостів у Засідалні салі Примарії села Перегу Мари. Акцію отворив примар поздравним виступлінім і короткім словом о добру сполупрацу з Русинами і русиньску організацію, о сполочні културні програми в течені часу, сполупрацу з Віоріков Бойчук, локальний русиньский радник у локальні раді села Перегу Мари. Председа Културного Товариства Русинів Румунії, др. Г. Фірцак представив діятельство нашой організації, особливо результати локальних вольбів. Наша організіція виграла не лем старі місця до локальной ради у Бістрі, окрес Мараморош, у Перегу Мари, окрес Арад, але і два нові представітелі у локальних радах, Крістіна Боднарюк у Дерманештах, окрес Сучава і Бочькор Марія у селі Зам, окрес Гунедоара. Децембра 2020 р. в рамці вольби депутатів до Румуньского Парламенту, Юліус Фірцак став депутатом у Румуньскім парламенті а Културне Товариство Русинів Румунії, членом Комісії меншинів. Пан Амет Аледін підсекретарь в рамці Владного Департаменту меншинів подяковав нашим Русинам і поздравив нашу організацію, наше діятельство в области култури, традіціїв, язика і духовництва. Справа депутута Юліуса Фірцака, представітель Културного Товариства Русинів Румунії у Румуньскім парламенті, ознамив пресутних о акції в Парламенті, о політіцько-економічну сітуацію Румунії, в контексті падемії нового коронавіруса.

Члени Світовой ради Русинів не брали фізічно участь на засіданя, перше тримісячне стрітнутя ся одбуло он-лайн. Теми дебатів були діяльність русиньскіх організацій в рамці Світовой ради Русинів, особливо приготовленя, цего року, Світового Конгреса Русинів і Світового форума русиньской молодежі. Участникі поздравляли нас Днём русинів Румунії, цінили уровень організованя події, виразили свій жаль не бути сполу фізічно через епідемічного світового ограничиня. Коло бюста русиньского народного будитиля Александра Духновічя, на подвірі Културного центра Русинів у Перегу Мари, члени фолклорной групи, філіяли Арад, Голубок, коордінатор Віоріка Бойчук, представили короткий музичний момент. Пан отец, священик грекокатоліцькой церькви, Василь Бойчук, запрошовав гостів навщівити грекокатолицьку церькву і представив гостям історію русиньского оселеня у Перегу Мари.

Вздовш події ся додержовали точно норми ограничиня, дистанс, спречінені попередженя розповсюдовати вірус сарсков 2.

Франчіск Гал