Tabăra pentru copii şi tineret

1204gigi12042009

În perioada 5 – 11 septembrie 2009, în localitatea Deva – Complex Căprioara, jud. Hunedoara, a avut loc tabăra pentru copii şi tineret: „Importanţa păstrării tradiţiilor, limbii şi culturii minorităţilor”, în organizarea Uniunii Culturale a Rutenilor din România.

Această tabără a reprezentat o adevărată provocare pentru UCRR deoarece încă din faza de organizare a reieşit complexitatea acestei manifestări ce aduce laolaltă copii şi tineri de vârste diferite, din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, de diferite categorii sociale, precum şi aparţinând minorităţii rutene, rus-lipovene şi majorităţii româneşti. Astfel în diferitele momente s-au studiat unele elemente constitutive specificului minorităţilor participante, cu referire specială la viaţa şi spiritualitatea comunităţilor, la legăturile care se stabilesc în acest areal cu majoritatea românească.

Prin participarea la aceasta activitate s-a creat astfel o punte de legătură în principal între rutenii de pe diferitele meleaguri ale României, cu minoritatea rus-lipoveană din România şi cu majoritatea românească.