Simpozionul cu tema: Reţeaua femeilor care aparţin minorităţilor naţionale

1204gigi12042013

La Sinaia în perioada 25 – 27 iulie, în organizarea Partida Romilor Pro Europa şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice a Guvernului României, a avut loc simpozionul cu tema Reţeaua femeilor care aparţin minorităţilor naţionale. Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unei reţele naţionale a femeilor care apartin minorităţilor naţionale, femei care să contribuie la promovarea dialogului intercultural dintre comunităţile rome şi comunităţile alături de care convieţuiesc.

Obiectivul specific îl constituie elaborarea unui “Ghid civic al femeii rome”, care să constituie un instrument de stimulare şi participare activă a femeilor rome în viaţa economică, socială, culturală şi în domeniul reprezentării minoritaţii în structurile deliberative şi decizionale din aparatul administraţiei publice locale, regionale şi centrale.
Ghidul va conţine poveşti de succes ale unor femei de etnie romă, la nivelul fiecărei regiuni, femei care şi-au depăşit condiţia şi care reprezintă un model pentru comunităţile din care provin.
Va fi elaborat un studiu “Minorităţile tradiţionale din România” în care vor fi prezentate tradiţii, sărbători şi valori ale fiecarei minorităţi. Studiul va fi realizat la nivel regional.

Organizaţia de femei a Asociaţiei Partidei Romilor Pro Europa a fost inclusă în statut în anul 2011 cu scopul de a reprezenta interesele femeilor – cetateni români de etnie romă, precum şi păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii rome în conformitate cu principiile consacrate de Constituţia României.

Au fost organizate campanii pentru a ajuta anual copii din comunităţile cele mai sărace ale României “De la copii pentru copii”, sau campania “Respectă femeia”- campanie împotriva violenţei domestice desfasurate cu ocazia “Zilei internaţionale a femeii”. Activităţi cu tema: “Trăieşte-ţi copilăria” – “1 iunie Ziua copilului”, “Iubeşte-ţi copilul” au avut ca scop reducerea abandonului scolar, reducerea copiilor abandonaţi în maternităţi, precum şi prevenirea căsătoriilor minorilor de etnie romă.
În cadrul simpozionului a avut loc un schimb de experienţă între femeile rome şi cele ale unor minorităţi naţionale.

O expoziţie de costume tradiţionale ale minorităţii rome precum şi spectacolul de teatru “One woman show” – Del Duma – piesă susţinuta de actriţa Mihaela Drăgan, au întregit armonios activitatea. La sfârşit au fost înmânate diplome tuturor participanţilor.

Prof. Viorica Igelsky