Ședința Comisiei pentru legislație și administrație publică a Consiliului Minorităților Naționale

1204gigi1204 2019

În 21.03.2019, la sediul Departamentului pentru Relații Interetnice, s-a desfășurat reuniunea Comisiei pentru legislație și administrație publică a Consiliului Minorităților Naționale. La ceastă întâlnire au participat: Dl. Grosaru Andi Gabriel – Asociația Italienilor din România RO.AS.IT.; Dna Ghiriță Camelia – Asociația Liga Albanezilor din România; Dl. Stalenoi Alin Valentin – Comunitatea Rușilor Lipoveni din România; Dl. Christian Töpfer – Forumul Democrat al Germanilor din România; Dna Haller Beatrice Florea – Federația Comunităților Evreiești din România; Dna Lacziko Enikő Katalin – Uniunea Democrată Maghiară din România; Dl. Sirun Terzian – Uniunea Armenilor din România; Dl. Caracas Mugur – Jak – Uniunea Elenă din România; Dl. Râșca Radu – Uniunea Polonezilor din România ”Dom Polski”; Dna Dragotoiu Radmila Georgiana – Uniunea Sârbilor din România și subsemnatul. Din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice la lucrările reuniunii au participat: Dl. Amet Aledin – subsecretar de stat; Dna Petraru Adriana – Șef serviciul juridic și dna Mărășoiu Irina – consilier juridic. Pentru început s-au ales persoanele care să conducă activitatea acestei comisii pentru anul 2019. Astfel, după alegeri conducerea Comisiei pentru legislație și administrație a CMN este formată din: Dl. Andi Gabriel Grosaru – președinte; Dl. Christian Töpfer – vicepreședinte și Dl. Alin Valentin Stalenoi – secretar.

În continuare au avut loc dezbateri pe tema problemelor întâmpinate de organizații în activitatea lor, probleme care au făcut obiectul discuțiilor informale ale întâlnirilor precedente ale Comisiei. Cei prezenți au făcut referire la respectarea de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a prevederilor legale referitoare la achizițiile publice, care este procedura utilizată de acestea pentru achiziția de servicii necesare desfășurării proiectelor.

Cei prezenți au adus în discuție un alt subiect și anume cel referitor la Regulamentul intern de funcționare a CMN și necesitatea actualizării acestuia. Se subliniază faptul că în plenul CMN s-a discutat despre acest subiect și s-a stabilit ca fiecare organizație să facă propuneri și observații până la data de 1 iunie 2019 astfel nefiind necesare discuții în cadrul Comisiei pentru legislație și administrație publică.

Președintele comisiei a propus ca până la data următoarei întâlniri să se transmită propuneri de modificare și completare a Regulamentul intern de funcționare a CMN pe adresa sa de email. Subliniază că trebuie urmărite propunerile din proiectul de lege privind organizarea și funcționarea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și corelarea celor două cadre normative.

Francisc Gal