RUTENII DE PRETUTINDENI / Русини з цілого світа

1204gigi1204 2022

A devenit o tradiție ca în anii când nu se derulează lucrările Congresului Mondial al Rutenilor, în luna mai să ne întâlnim la Krynica Zdroj, la Bienala Lemkilor. Aceasta este denumirea rutenilor din Polonia. Localitatea este o frumoasă stațiune montană situată în sudul țării, la granița cu Slovacia. Anul acesta, tot în luna mai, ne-am deplasat și noi, delegația UCRR, Gheorghe Firczak, Vasile Bojcsuk și Mariana Petrețchi, pentru sărbătoarea rutenilor de pretutindeni la Bienală.

Pentru început am mers la statuia lui Epifian Drowniak (1895-1968), pictor naiv rutean/lemki cunoscut cu pseudonimul Nikifor Krynicki, omagiindu-l. Cele peste 40.000 de desene realizate pe hârtie sunt expuse în Galeria Romanówka din Krynica Zdroj. De acolo am străbătut centrul localității defilând cu drapelul rutean și în sunetul cântecelor populare specifice etniei noastre. A urmat un spectacol folcloric. Ansamblul „Cervona Ruja”/Bujorul Roșu, din Bistra/Maramureș, condus de Mariana Petrețchi, compus din Felicia Mascaliuc Andrișan (prim-solistă), Svetlana Petrețchi Mureșan, Svetlana Bojcsuk, Larisa Turus și Emanuela Turcin, a participat la manifestare, apreciat de public și felicitat de organizatori.

Tradițional, s-au desfășurat lucrările Consiliului Mondial al Rutenilor. Ordinea de zi a cuprins puncte care s-au referit la activitatea curentă de colaborare a rutenilor de pretutindeni. Ne-am reafirmat solidaritatea cu națiunea ucraineană, condamnând agresiunea Rusiei contra acesteia. Totodată am precizat că susținem cererea asociațiilor rutene din Ucraina, adresate instituțiilor fundamentale ale statului: Parlament, Președenție și Guvern pentru recunoașterea juridică a etniei rutene care să se bucure în Podkarpats’ka Rus/Ucraina de același statut pe care îl au rutenii în Canada, Cehia, Croația, Polonia, România, Serbia, Slovacia, SUA și Ungaria.

Președinte UCRR
Dr. Gheorghe Firczak

Стали традічні майскі стрітнутя Русинів, на Лемківскі Културні Бієналі, у Криниці Здрій, роками меже Світовими Конгресами Русинів, Лемків/Русинів на Польщі. Прикрасні горні купелі, Криниця Здрій, находять ся на югу країни, близко словацьской границі. Сёго мая, були присутні на бієнали делегати Културного Союза Русинів Румунії. Георге Фірцак, Василь Бойчук і Маріяна Петрецкі брали участь на бієнали, на святкованя Русинів цілого світа.

На першу, навщівили памятник Єпифана Дровняка (1895-1968), наївний художник Русин-Лемкі, знамий з псевдонімом Никифора Криницкі. Поверьх 40000 картин на папірях суть представлені на виставці Романовка в Криниці Здрій. Потім делегати проходили центром міста в руках з русиньским флагом, співаючи наші народні співанки. Фолклорний ансамбель Червона ружа, з Бістри/Мараморош, представив концерт, котрого аплавдовав рубліка і оцінили організатори. Ведуча ансамбля є Маріяна Петрецкі, солістка Фелічія Маскалюк Андрішан а члени, Светлана Петрецкі Мурешан, Ларіса Турус, Ємануєла Турчін. Традічне, ся одбуло засіданя Світовой ради Русинів. Робоча часть обсагує днешне діятельство, сполупрацу Русинів з цілого світа. Виразили нашу солідарность з українским народом, засуджили напад Росії протів України. Ми підтримали просьбу русиньских організацій з України направлену найважним державним інстітуціям: Парламент, Председа і Уряд, юрістьске признавати русиньску народность на Подкарпатьскі Русі на Україні, однако з Русинами із Канади, Чехії, Хорватії, Польщі, Румунії, Сербії, Словакії, США і Мадярська.

Председа КТРР
Др. Георге Фірцак