România membră a Uniunii Europene 2007-2020 / Румунія, член Европской Унії 2007-2020

1204gigi12042020

Atunci, în Decembrie 1989, nu ne gândeam ce perspective sublime se deschid pentru ţara noastră prin schimbarea structurilor, ideologiilor şi sistemului de valori odată cu înlăturarea dictaturii care a închis orice perspectivă de evoluţie democratică pentru România. Aderarea şi integrarea în Uniunea Europeană a fost determinată şi de succesul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, de martiriul celor care şi-au vărsat sângele pentru viitorul ţării noastre.

Cineva neavizat, foarte uşor îşi poate pune întrebarea în ce măsură oamenii au nevoie şi pot înţelege ce înseamnă Uniunea Europeană. Răspunsurile pot fi şi trebuie să fie multiple, evident, pe înţelesul tuturor.

Uniunea Europeană este o realitate care rezultă din însăşi evoluţia istorică a bătrânului continent. Este o realitate juridică, politică, economică, culturală, dar şi o stare de spirit. Pentru noi, cei trecuţi de vârsta primei tinereţi, explicaţiile, argumentele pot fi de natură teoretică astfel încât să atingem pragmatismul european, să câştigăm acea stare de spirit europeană. Drumul parcurs de cei mai tineri este oarecum diferit de al nostru. Ei trebuie educaţi în aşa fel, încât europenismul să devină o stare de spirit pentru ei şi, în acest context să reuşească prin teorie să atingă acel pragmatism atât de necesar. Ei trebuie să se nască deja europeni, când deschid ochii să simtă că sunt deopotrivă români şi europeni sau chiar europeni şi români. Dacă această îmbinare devine biunivocă astfel încât semnificaţiile să treacă dincolo de o anumită argumentaţie, înseamnă că reuşita este deplină. Valorizarea în cadrul dialogului cu cetăţenii, a apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană, trebuie să reprezinte o activitate susţinută astfel încât aceştia să asocieze multiple informaţii. Istoria, geografia, elemente de beletristică universală, muzica, artele plastice, iată o sumă de surse de informaţii care permit românilor să-şi formeze o viziune de ansamblu asupra universalităţii Uniunii Europene.

În mod evident, înţelegerea fenomenului comportă o serie de riscuri pe care trebuie să le evităm în cea mai mare măsură. Nu este câtuşi de puţin facil, ca cineva, să cunoască pe deplin esenţa Uniunii Europene. Cu toate acestea, noi, deschidem drumul unui nou dialog, care să permită, în timp, o redimensionare a valorilor şi a raportării noastre la aceste esenţe europene.

Uniunea Europeană, conceptul pe care această sintagmă îl exprimă, reprezintă în contextul unei semiotici adecvate o multitudine de aspecte pe care cetăţenii, cărora ne adresăm, o pot surprinde în conformitate cu particularităţile lor.

Tot în funcţie de acestea, ca o consecinţă a premiselor de la care pornesc, pot ajunge la câteva concluzii, care în treptele superioare ale informării devin importante premise pentru lărgirea orizontului de cunoaştere, pentru dezvoltarea capacităţii lor de înţelegere. Dacă fiecare dintre noi ar reţine cel puţin ideea că a fi român înseamnă a fi european este suficient în acest stadiu, presupunând că procesul de informare continuă, că sunt şi alte căi, unde orizontul cetăţeanului este perpetuu lărgit.

Dorim să mai subliniem un aspect foarte important. Cei care prezintă aceste structuri nu este suficient să prezinte doar cunoştinţele despre Uniunea Europeană, valorile promovate de aceasta, ci el trebuie cu necesitate să creadă că toate acestea sunt un prezent al unei noi epoci, dar reprezintă, sine qua non, viitorul. Primul pas, foarte important al acestui prezent este participarea la alegerile europarlamentare. Consecinţa acestei participări este deosebit de importantă: reprezentarea ţării noastre în legislativul european.

Dr. Gheorghe Firczak

Децембра 1989, тоди, ми не думали на початок прекрасной перспектіви для нас, для нашой країни. Коли зрушили диктатуру, яка не позволила нияку перспектіву на демократичний розвиток Румунії, тоди змінила ся штруктура, ідеологія і цілий сістим наших світових глядів. Успіх соєдиніня і включёваня до Европской Унії ся стало вдяка удачі Децембровой Революції 1989 р. і вдяка людей котрі віддали житя за будучность нашой держави.

Може хтось не знає правду і може ся питати ці люде мушуть знати або можуть розуміти що значит Европска Унія. Одповідь треба би була складна але всім на порозуміня.

Европска Унія є реалність яка ся народила з історічной еволуції старого континента. Є то реалність юрістьска, політічна, економічна, културна але значит і душевний став. Для нас, люде уж після першой молодости, обясніня, аргументи можуть бути і теоретічні, аби могли порозуміти европску прагматіку, аби досягнули тот европскій душевний став. Трас для молодежі буде інакший, мусими виховати у них европейність так аби стало душевним їх ставом і в тім контексті би могли досягнути потрібну европску прагматіку. Молодеж мусит ся народити Европанами, від коли відкроють очі аби ся зазнавали Румунами але і Европанами або ліпше Европанами і Румунами. Коли тото споёваня станит можним так аби ёго значеня стало найважним аргументом, тогди зможеме повідати про повну удачу. Тримати перманентний діялог з обчанами про належність нашой країни до Европской Унії мусит бути силним нашим діянім аби люде знали много інформаціїв. Історія, географія, універсальна белетрістіка, музика, малярство суть інформації котрі можуть творити собі генеральну ідею про Европску Унію. Розуміти феномен не є легко а тото мусими перейти, бо не є легко розуміти цілу основу Европской Унії. Не позераючі на тото, ми почали новий діялог, почали пору розуміня основи европскіх ідеїв, творили звязок з Европов в єй основі.

Европска Унія і концепт тийто сінтагми представляє, в контексті адекватной семіотікі, много аспектів котрих обчани, котрим ми ся адресуєме, розуміють тото, каждий подля своёй властной можности. Тотожний з ними і з їх вислідками початкових премізів можуть ся достати до високого порозуміня інформованя, до високого уровиня знаня своїх інтелектних сил. Як би каждий з нас затримав барим ідею що бути Румуном значит бути Европаном до тепер було би достатно, думаючи на то що процес інформованя не перериваєт ся, що суть і інші можності перманентно розширити обчанскій орізонт.

Важний аспект є аби люде, котрі представляють европскі штруктури, не лем інформовали про них, про Европску Унію, знали єй важні ідеї, але би вірили що тото є теперішний час нашой пори і представляють сіни ква нон будучій час. Перший крок, барз важний, тийто сучасности є брати участь на парламентні вибори. Найважний результат участія на европскі вибори є вибирати представітелів нашой країни на европскім виконним виборі.

Др. Георге Фірцак