Reuniunea comisiilor de învățământ și tineret și a celei de cultură, culte și mass-media Constanța, iunie 2019

1204gigi12042019

Așa cum fără lumină nu este viață, nici fără limbă nu există cultură. Minoritățile naționale din România acordă o importanță deosebită limbii materne.

Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește anual la 21 februarie, din anul 2000, ca urmare a unei decizii luate de UNESCO la 17 noiembrie 1999. Data de 21 semnifică ziua în care studenții bengalezi care demonstrau pentru recunoașterea limbii lor materne – bengali, ca limbă națională a Pakistanului au fost uciși de forțele de ordine la Dhaka, actuala capitală a Bangladeshului.

La 16 mai 2009, Adunarea Generală a ONU a făcut apel prin rezoluția A/RES/61/266 să promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii. ONU consideră că toate acțiunile care promovează nediscriminarea limbilor materne servesc nu doar scopului încurajării diversității lingvistice și educației multietnice, ci și ajută la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în întreaga lume și la solidaritatea bazată pe înțelegere, toleranță și dialog.

Temele abordate în cadrul ședinței comune a celor două comisii au fost: importanța sărbătoririi limbii materne pentru organizațiile minorităților naționale și evenimentele culturale organizate de comunitățile etnice sub egida Anul 2019 – Anul Cărții în România.

Uniunea Democrată a Turcilor din România, sărbătorește Ziua Limbii Turce în data de 5 iunie a fiecărui an. În deschiderea evenimentului a avut loc o expunere legată de importanța limbii materne – expunere care s-a bucurat de succes și a fost apreciată de cei prezenți. În continuare a luat cuvântul domnul Ibram Iusein – deputatul UDTR în Parlamentul României precum și reprezentanți ai minorităților naționale.

A doua zi a avut loc spectacolul dedicat limbii turce, la care au participat membri ai Comitetului Director al UDTR precum și oficialități locale. În cadrul spectacolului au evoluat pe scenă recitatori, soliști vocali, ansambluri folclorice turcești și românești. Au fost înmânate diplome și premii olimpicilor participanți la olimpiada de limbă turcă. Demn de amintit este și faptul că premiile reprezentând diverse cărți au fost frumos legate cu panglici tricolore românești. Felicitări organizatorilor!

Prof. Viorica Igelsky