Reuniune comună a Comisiei pentru învăţământ şi tineret şi Comisiei pentru cultură, culte şi mass media

1204gigi12042019

În data de 20 martie 2019, ora 16.00, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, a avut loc reuniunea comună a Comisiei pentru învăţământ şi tineret şi Comisiei pentru cultură, culte şi mass media, cele două comisii de specialitate ale Consiliului Minorităţilor Naţionale. La sedinţa comună a celor două Comisii au participat Lacziko Enikő Katalin, secretar de stat DRI, Cosmatu Christiane Gertrud şi Amet Aledin, subsecretari de stat în cadrul departamentului, Liliana Bărbulescu, şef serviciu – Serviciul programe şi relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale – DRI, Magdolna Grosu, consilier în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale. În contextul anului 2019, declarat şi „Anul Cărţii în România”, DRI împreună cu Asociaţia „Corbii albi” au propus organizațiilor minorităţilor naționale realizarea unui proiect comun care să includă disponibilitatea criticilor literari ai portalului de publicistică „Corbii albi” de a alcătui recenzii pentru operele scriitorilor minorităţile naţionale din România. Propunerea a fost lansată de către secretarul de stat la începutul lunii februarie, în cadrul primei şedinţe de lucru a celor două Comisii. Doamna secretar de stat a reamintit participanţilor că anul acesta, împreună cu organizaţiile minorităţilor naţionale trebuie găsite modalităţi concrete care să sprijine traducerea unor opere literare ale scriitorilor ce aparţin minorităţilor naţionale, în limba română sau în limbile altor minorităţi naţionale, dar şi a operelor scriitorilor români în limbile minorităţilor. În continuarea discuţiilor, a fost adus în discuţie un proiect pe care departamentul şi-a propus să îl realizeze încă de la începutul acestui an, acela de a edita online un Newsletter cu activităţile departamentului, dar şi cu principalele evenimente ale minorităţilor. În acest context, a fost prezentată şi propunerea Asociaţiei Romilor Pro Europa de a edita o revistă a minorităţilor naţionale. Ca o completare la această propunere, doamna secretar de stat a propus realizarea unei reviste de specialitate pe teme literare ale operelor scriitorilor minorităţilor naţionale. Totodată, s-a vorbit despre realizarea unui proiect comun care să urmărească colectarea într-un singur loc, sub forma unei biblioteci multiculturale, a tuturor cărţilor minorităţilor naţionale, finanţate din bani publici.
După terminarea lucrărilor şedinţei comune a celor două comisii, participanţii au vizitat Biblioteca Centrală Universitară şi au vizionat piesa de teatru „Regina Maria. Regina tuturor românilor”, regizată şi interpretată de Liana Ceterchi.

Prof. Viorica Igelsky