ONG Fest – Târgul Economiei Sociale

1204gigi12042013

În perioada 17 – 19 mai 2013, în Parcul Tineretului din Bucureşti a avut loc cea de-a IV-a ediţie a ONG Fest – Târgul Economiei Sociale. Ediţia din acesta an a fost organizată cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, precum şi Primăriei Generale Bucureşti şi a altor foruri. În cadrul festivalului s-a promovat economia socială, antreprenoriatul, dialogul intercultural şi dezvoltarea comunitară. La festival au participat organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, cooperative, cu sediul în România.

Pe fondul dialogului intercultural, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a fost reprezentată în cadrul ONG Fest printr-o delegaţie formată din 4 membri printre care se numără şi preşedintele forului tineretului rutean Mariana Svetlana Petrețchi.

Misiunea noastră a avut scopul de a promova cultura, tradiţia ruteană şi de a face cunoscută activitatea noastră în direcţia multiculturalismului şi a dialogul social. În cadrul festivalului, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a distribuit în mod gratuit materiale tipărite şi publicaţii cu rol de a informa participanţii la festival despre istoria, cultura, tradiţiile şi obiectivele UCRR. Vizitatorii standului nostru au putut să îşi satisfacă dorinţa de cunoaştere a culturii rutene cu ajutorul reprezentanţilor, adresându-le întrebări despre originile rutenilor şi cum aceştia au reuşit să îşi păstreze şi promoveze identitatea nunumai în România ci şi în restul Europei. Pe lângă asistenţa acordată vizitatorilor, reprezentanţii UCRR au participat la dezbateri pe teme culturale şi economico-sociale cu scopul de a promova înţelegerea şi prietenia între toate etniile din România sub egida toleranţei şi a respectului reciproc.

În viitor, Uniunea Culturală a Rutenilor din România îşi va face prezenţa simţită în spaţiul social-cultural atât organizând cât şi participând la diferite manifestaţii culturale, spectacole şi va acorda sprijin evenimentelor de anvergură ce pot face o diferenţă în România de astăzi.

Maria Comşa