NOI, RUTENII DIN ROMÂNIA

1204gigi12042020

Congresul Mondial al Rutenilor, desfășurat în prima decadă a lunii septembrie a acestui an, la Krynica în Polonia a creat o puternică efervescență în rândul rutenilor atât din România cât și pe plan mondial. Întotdeauna, în toate aspectele activității uniunii am respectat mereu țelul nostru: afirmarea identității rutene prin tradiții, cultură și limbă.

Rutenii din România suntem recunoscători poporului român pentru posibilitatea concretizării identității noastre alături de celelalte 19 minorități naționale din țara noastră. Instituțiile fundamentale ale statului român: Parlament, Președenție, Guvern fac posibilă afirmarea acestei identități prin legislație și sprijin financiar. Noi, coștientizăm pe deplin faptul că România este membră a Uniunii Europene și, în consecință, nu ne abatem de la acest drum atunci când este solicitată prezența noastră la diverse acțiuni internaționale.

Pentru noi are o foarte mare importanță colaborarea cu rutenii de pretutindeni. Ea se realizează, în primul rând, în cadrul Congresului Mondial al Rutenilor, care se desfășoară odată la doi ani, iar în perioada dintre congrese în forul decizional statutar, Consiliului Mondial al Rutenilor. Președinții săi, enumerați în succesiunea exercitării mandatului lor, Vasil Turok-Hetes, Alexander Zozuleak, Andrij Kopcza, Paul Robert Magocsi, Djura Papuga și Stephan Lavinec, au realizat de-a lungul timpului o reprezentare internațională consistentă a etniei noastre. După anul 1989 acestea au promovat rutenismul pretutindeni în lume, în special în Europa Central Răsăriteană și în America de Nord. Rutenii din România sunt mândri că uniunea noastră este membră cu drepturi depline a acestor organisme internaționale rutene. Am găzduit cu onoare și bucurie în anii 2007 și 2015, întruniri ale forului mondial al rutenilor, făcând astfel cunoscute pe plan național și internațional etnosul rutean.

Noi credem că viitorul rutenilor este structural legat de cel al Uniunii Europene. Aceasta asigură afirmarea concretă a democrației, premisă esențială pentru manifestarea identității noastre rutene. Cvasitotalitatea țărilor unde locuiesc ruteni, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, România, sunt membre ale Uniunii Europene iar Serbia este pe drumul final al integrării. Toate acestea ne întăresc convingerea că europenismul asigură un climat deplin favorabil rutenismului. Așteptăm cu încredere clipa când toate țările continentului nostru unde locuiesc ruteni vor fi membre ale Uniunii Europene. De altfel, prima manifestare națională modernă a rutenilor s-a derulat în timpul Revoluției din anii 1848-1849. Atunci liderul spiritual și politic al etniei noastre, Aleksander Duhnovici, a concretizat deviza rutenilor valabilă și azi: „Am fost, sunt și voi rămâne rutean”. Deci, acest drum pe care ni-l asumăm este de fapt o continuare a valorilor afirmate de patriarhul spiritual al rutenilor Aleksander Duhnovici. Cea de-a treia renaștere națională a rutenilor, concretizată după anul 1989, continuă evoluția ruteană pe un drum ascendent astfel încât să nu existe nici un dubiu cu privire la istoria și existența rutenilor.

Dr. Gheorghe Firczak