Întâlnirea Consiliului Mondial al Rutenilor – Mukacsevo, Ucraina

1204gigi12042013

La Mukacsvo (Ucraina) a avut loc în perioada 10 – 12 mai şedinţa a 7-a a Consiliului Mondial al Rutenilor / Rusnacilor / Lemkilor. A fost o şedinţă pregătitoare a Congresului Mondial al Rutenilor din iulie a acestui an. Această întâlnire a avut un program de lucru foarte încărcat.

În cadrul şedinţei s-au discutat următoarele puncte:

1. Discutarea propunerilor şi observaţiilor la Statutul Congresului Mondial al Rutenilor, completat de către membrii Cons. MR la şedinţa a 6-a, adoptat la 2 martie (03) 2013 la Deva, România;
2. Discutarea propunerii pentru Programul Congresului XII al Rutenilor/ Rusnacilor/ Lemkilor, care se va desfăşura în zilele de 12 – 14 iulie (07) 2013 la Mukacevo şi Svaleava, Podkarpatie din Ucraina;
3. Discutarea propunerilor în vederea aprobării numărului de delegaţi şi invitaţi la Congresul Mondial XII al RRL şi delegaţilor la şedinţa a VI-a a Forumului Mondial al Tineretului Rutean din partea organizaţiilor membre ale CM RRL, din partea candidatului la calitatea de membru al CM RRL, invitaţilor preşedintelui Consiliului Mondial al RRL şi invitaţilor din partea administraţiei locale, regionale şi centrale ale ţării gazdă;
4. Discutarea condiţiilor tehnice de desfăşurare a Congresului Mondial XII al Rutenilor/ Rusnacilor/Lemkilor;
5. Discutarea rapoartelor preşedinţilor comisiilor Congresului Mondial al Rutenilor pentru perioada dintre Congrese, de la Congresul XI până la Congresul XII al Rutenilor/ Rusnacilor/Lemkilor;
6. Discutarea propunerilor pentru aprobarea domeniilor de desfăşurare a lucrărilor comisiilor Congresului ale Congresului Mondial XII al Rutenilor/ Rusnacilor/Lemkilor;
7. Discutarea propunerilor pentru alegerea şi numirea comisiilor Congresului pentru lucrările de specialitate la Congresul Mondial XII al Rutenilor/ Rusnacilor/Lemkilor;
8. Numirea redactorilor – corespondenţilor din organizaţiile membre ale Congresului Mondial al RRL, care nu au fost numiţi la şedinţa 6 a Consiliului Mondial al Rutenilor (Polonia, Cehia, FMTR) şi a redactorului şef al revistei „Holos Rusina”; Starea actuală a activităţii şi cele mai importante acţiuni ale organizaţiilor membre ale Congresului Mondial al Rutenilor / Rusnacilor / Lemkilor în prima jumătate a anului 2013.

Au fost discuţii constructive, fiecare membru al Consiliului Mondial al Rutenilor, asigurând sprijinul, prin tot ceea ce e necesar, pentru buna desfăşurare a congresului. Totodată am profitat din plin şi de vremea frumoasă şi am vizitat frumosul oraş Mukacsevo. Am admirat mereu statuile Sfinţilor Chiril şi Metodiu precum şi statuia marelui om de cultură rutean Aleksander Dukhnovici, de la a cărui naştere se celebrează în acest an 210 ani, moment ce va fi marcat şi de către uniunea noastră.

Francisc Oscar Gal