Dialog pentru pace

1204gigi12042022

Uniunea Culturală a Rutenilor din România este credicioansă păcii, înțelegerii între oameni, toleranței. Colaborarea presupune dialogul cu rutenii de pretutindeni.

În luna martie a.c. o delegație UCRR s-a deplasat la Novi Sad, la rutenii din Serbia. Președintele Ruska Matka, domnul Mihajlo Fejsa ne-a mulțumit pentru vizită. Totodată, și-a exprimat regretul că nu a putu fi prezent la reuniunea Consiliului Mondial al Rutenilor, la Peregu Mare/Arad din perioada 25-27 februarie 2022. Ne-am exprimat solidaritatea cu rutenii din Ucraina, cu națiunea ucraineană, condamnând agresiunea la care sunt supuși.

Un dialog fructuos am avut la Praga cu domnul Vladislav Haffner, președintele Asociației Prietenilor celor din Podkarpatska Rus’. Discuțiile au subliniat colaborarea fructuoasă a rutenilor de pretutindeni. Președintele Haffner a apreciat situația rutenilor din România, apreciind statutul de care ne bucurăm. Ne-am exprimat solidaritatea cu rutenii din Ucraina, cu națiunea ucraineană pentru neadreapta agresiune pe care trebuie să o suporte dar, evident, nu o acceptă. Și-a exprimat regretul că nu a putut fi prezent la reuniunea CMR de la Peregu Mare, că este dornic să viziteze România, să cunoască direct rutenii din țara noastră.

Dr. Gheorghe Firczak