Decernarea premiilor Vasil Turok-Hetes / Уділіня Премії Василя Турока Гетеша

1204gigi12042023

O delegație a uniunii noastre, formată din dr. Gheorghe Firczak – președinte UCRR, Bojcsuk Svetlana și Mureșan Svetlana, au participat sâmbătă 15.07.2023, în Budapesta, la un eveniment cultural de excepție organizat de Autoguvernarea Ruteană din Budapesta, dedicat decernării premiilor Vasil Turok-Hetes. Premiul este acordat anual de către Consilul Mondial al Rutenilor persoanelor care au depus activități culturale susținute în afirmarea identității rutene.
Președintele Consiliului Mondial al Rutenilor, dr. Stepan Lavinecz a fost cel care a înmânat premiile și le-a multumit tuturor pentru activitatea de promovare a istoriei, culturii și spiritualității rutene. Premianții din acest an au fost istorici și profesori care s-au remarcat prin numeroasele cărti scrise despre istoria ruteană, printre aceștia fiind: prof. Volodymyr Fenych și prof. Valerii Padiak.
De asemenea, au fost prezentate două carți despre părintele spiritual al rutenilor, Aleksander Dukhnovici, care urmează să fie lansate în acest an, precum și o carte despre ruteni si despre dialectul rutean din Komloska.

Svetlana Mureșan

У суботу, 15 юла 2023, делегація нашого товариства, др. Георге Фірак – председа Културного Товариства Русинів Румунії, Светлана Бойчук і Светлана Мурешан, брала участь в Будапешті на особливу културну подію, уділіня Премії Василя Турока Гетеша. Організатор події, Русиньске Самоуправленя з Будапешты, уділив премії Світового Конгресу Русинів Русинам за досягнуты вызначні резултаты в розвитку русиньской културы.
Председа Світового конгресу Русинів, др. Степан Лявинець подав премії і дяковав пресутним за роботу презентації русиньской історії, културы і освіту. Грамоту дістали історікі і професоры, авторы много історічных книжок о Русинів: проф. Володимір Феніш і Валирій Падяк. Представили дві книжці о народного будителя Александра Духновичя, котрых будуть выдавати цего року, книжку о Русинів і о русиньскый діялект в Комолушці.

Светлана Мурешан