CONGRESUL MONDIAL AL RUTENILOR – 2021

1204gigi12042021

În perioada 9 – 11 septembrie 2021 a avut loc la Krynica în Polonia, cel de-al XVI-a Congres Mondial al Rutenilor și cea de-a X-a reuniune a Forumului Mondial al Tineretului Rutean. A fost un prilej de bucurie reîntâlnirea noastră, a rutenilor de pretutindeni. Ca de obicei, au fost reafirmate idealurile noastre de promovare a identităţii, culturii și tradițiilor rutene în conformitate cu deviza lansată de Aleksander Duhnovici (1803-1865), cel care a trezit conștiința națională a poporului rutean: Am fost, sunt şi voi rămâne rutean.

În prima seară a fost organizat un eveniment cultural de excepție, la Gorlice, pentru marcarea a 30 de ani de la înființarea Congresului Mondial al Rutenilor.

Deschiderea reuniunii a fost marcată de cuvinte de salut din partea oficialităților statului polonez. În mesajele oficiale s-a menţionat că majoritatea covârşitoare a rutenilor trăiesc în ţări membre ale Uniunii Europene, că aşteptăm momentul în care rutenii din bătrânul continent vor fi cu toţii cetăţeni europeni. S-au prezentat rapoartele de activitate pentru perioada scursă de la precedentul congres din Slovacia până în prezent. Au fost citite raporte de activitate ale fiecărei organizaţii membre a Congresului Mondial al Rutenilor, ale comisiilor de specialitate ale congresului, al Forumului Mondial al Tineretului Rutean, precum și al preşedintelui forului mondial. Acestea au fost supuse la vot și au fost aprobate cu o majoritate covârşitoare. După dezbateri marcate de un amplu dialog, au fost adoptate cu majoritate de voturi, diverse propuneri punctuale legate de viața și activitatea organizațiilor rutenilor din țările membre ale forumului mondial. S-a discutat, votat și aprobat o rezoluție a acestui congres, prin care s-a reafirmat poziția Congresului Mondial al Rutenilor în găsirea soluțiilor de afirmare a identității naționale rutene în toate țările membre ale acestui for mondial.

Congresul Mondial al Rutenilor a acordat diploma Vasil Turok Hetes domnului președinte dr. Gheorghe Firczak, pentru activitatea de promovare a identității rutene, precum și o diplomă de excelență Uniunii Culturale a Rutenilor din România, ca o apreciere a întregii activități depuse în slujba rutenismului în decursul a celor 20 de ani de la înființare.

La finalul ședințelor în plen, a fost ales Consiliul Mondial al Rutenilor, organ executiv al Congresului între reuniunile acestuia, în care sunt reprezentaţi rutenii din: America de Nord (SUA şi Canada), Cehia, Croaţia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Preşedinte al Consiliului Mondial al Rutenilor a fost reales Stepan Leavinec (Ungaria). Domnul Ivan Petreţchi a fost reales preşedinte al Comisiei de Revizie a Consiliului Mondial al Rutenilor.

Francisc Gal