Comitetul Consultativ privind CONVENȚIA-CADRU pentru Protecția minorităților naționale din România; A V-a vizită de monitorizare, 27 iunie – 1 iulie 2022

1204gigi12042022

În 30 iunie a.c. uniunea noastră a participat la o întâlnire cu membrii comitetului consultativ ai Consiliului Europei: Domnul Pedro Aguilera Cortés (Spania), Dna Emma Lantschner (Italia), Domnul Harald Scheu (Cehia) pentru a monitoriza punerea în aplicare a Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale. România a ratificat Convenția-cadru în 1995. Această vizită are loc în raport cu cel de-al 5-lea ciclu de monitorizare în România. După vizita sa, Comitetul consultativ va adopta un aviz, asupra căruia autorităţile vor fi invitate să prezinte diverse opinii. Aceste opinii ar trebui publicate atunci când aceste comentarii sunt primite. Ciclul de monitorizare se închide când Comitetul Miniștrilor din Consiliul Europei adoptă o rezoluție a monitorizării.