Comisia pentru învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale

1204gigi12042022

În data de 5 aprilie a.c. la Institutul Cultural Turc Yunkus Emre s-a desfășurat ședința Comisiei pentru învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale. Această întâlnire a avut următoarea ordine de zi: Alegerea comitetului de conducere a comisiei; Alcătuirea agendei comisiei pentru anul 2022; Măsurile avute în vedere de către organizațiile minorităților naționale în ceea ce privește desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare; Diverse. Domnul Subsecretar de Stat Dincer Geafer a recomandat organizațiilor minorităților naționale organizarea unor activități mai consistente în toate domeniile, subliniind sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice în realizarea cestor demersuri de afirmare a identității, limbii, portului, folclorului, în general a culturii fiecărei minorități naționale. Doamna Liliana Bărbulescu a propus o colaborare mai strânsă între organizații ale minorităților naționale după doi ani de pandemie. În continuare domnul Mustafa Yildiz, director al Institutului Cultural Turc Yunkus Emre, a prezentat activitatea culturală ca o legătură între cultura română și cea turcă, cu un accent deosebit în prezentarea și promovarea limbii turce. Rezultatul alegerii consiliului de conducere a comisiei: Doamna Vildan Bormambet – președinte; doamna Svetlana Moldovan – vicepreședinte; doamna Olivia Simion – secretar.

Prof. Viorica Igelsky