Comisia de învățământ și tineret a CMN, Comisia pentru Cultură, culte și mass-media a CMN

1204gigi12042019

În data de 19 februarie a.c. în București, la sediul Departamentului pentru Relații Interetnice, a avut loc prima ședință din acest an a Comisiei de învățământ și tineret a CMN și a Comisiei pentru Cultură, culte și mass-media a CMN. La cele două reuniuni au participat – alături de reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale din România, reprezentanţi ai DRI: doamna Lacziko Enikő Katalin, secretar de stat, doamna Christiane Gertrud Cosmatu şi domnul Amet Aledin, subsecretari de stat în cadrul departamentului. Ordinea de zi a întîlnirilor a cuprins: Algerea noului comitet de conducere a comisiilor pentru anul 2019; Carta europeană a limbilor minoritare sau regionale – discuții cu privire la implicarea minorităților în pregătirea celui de-al III-lea Raport de monitorizare a României la Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (a. Discuții pe art. 7 – limbile incluse în Partea a II-a; b. Discuții pe art. 8 – limbile incluse în Partea a III-a); Stabilirea agendei de activități a Comisiei pentru anul 2019 – Proiecte de interes comun pe tema Anul 2019 – Anul cărții în România.

A fost ales noul comitet de conducere al Comisiei de învățământ și tineret a CMN și a Comisiei pentru Cultură, culte și mass-media format din: Președinte – d-na. Vildan Bormambet; Vicepreședinte – d-na Elvire Codrea; secretar d-na prof. Viorica Igelsky.

D-na Lacziko Enikő Katalin, a pus în discuție problema necesității implicării organizațiilor minorităților naționale în pregătirea celui de-al III-lea Raport de monitorizare a României la Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. În cadrul chestionarelor trimise organizațiilor s-a pus accent pe măsurile și greutățile ce au intervenit în perioada 2017 – 2019 în păstrarea și folosirea limbii minorităților. Se analizează pentru perioada menționată și modalitățile de promovare și păstrare nelterată a limbii minorităților naționale prin publicații periodice, activității, cărți, editură, ș.a.m.d. Aceste răspunsuri, după centralizare, vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe.

În continuare s-au stabilit repere ale agendei de lucru pentru anul 2019, accentul fiind pus pe tema Anul 2019 – Anul cărții în România. În acest sens se va organiza cel puțin o activitate comună Comisiei de învățământ și tineret a CMN și a Comisiei pentru Cultură, culte și mass-media a CMN. Am propus ca această activitate comună să fie organizată de uniunea noastră în luna mai la Alba Iulia.

Au fost prezentate și unele activități mai speciale sau mai spectaculoase din agenta organizațiilor minorităților naționale desfășurate pe parcursul anului 2018.

În cadrul Comisiei de învățământ și tineret a CMN s-au făcut alegeri pentru noul comitet de conducere pentru anul 2019, care este format din: Președinte – d-na Serin Turkoglu, Vicepreședinte – d-na Ioana Grosaru, Secretar – d-na Svetlana Crăciun.

Prof. Viorica Igelsky