Bienala culturii rutenilor/lemki din Polonia

1204gigi12042016

La sfârșitul primăverii, pe 27 mai 2016, în frumoasa stațiune din Polonia, Krinyca, s-au întrunit oamenii de cultură aparținând rutenilor din România, Polonia, Slovacia, Croația, Serbia, Ungaria și Ucraina. Bienala a fost patronată de Uniunea rutenilor/lemki din Polonia, de Consiliul Mondial al Rutenilor și Consiliul orașului Krinyca.

Delegația rutenilor din România, alcătuită din membri ai Uniunii Culturale a rutenilor din România în frunte cu deputatul Gheorghe Firczak a fost prezentă la toate activitățile de un înalt nivel al valorii științifice și artistice (literare, istorice, lingvistice, de artă vizuală, muzicale și coregrafice). Cele două zile ale bienalei au cuprins o varietate de manifestări: de la comemorări și premieri, expoziții, la dezbateri pe diverse teme științifice și culturale de mare actualitate.

Concomitent s-a întrunit Consiliul Mondial al Rutenilor la care, din partea României, a participat d-l deputat Gh. Firczak. Membrii Consiliului au dezbătut problemele actuale ale organizațiilor din fiecare țară, care influențează activitatea Uniunii Mondiale a Rutenilor. S-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității Consiliului și de modificare a unor paragrafe ale statutului Uniunii Mondiale.

În finalul lucrărilor, pe scena Casei de cultură din Krinyca, au evoluat ansambluri de cântece și dansuri din țările participante, aducând o atmosferă de bucurie pricinuită de contactul cu o cultură populară străveche transmisă din generație în generație și cu talentul artiștilor. Uniunea Culturală a Rutenilor din România a fost reprezentată de cunoscutul grup vocal din Bistra ”Cervona Ruja”. Interpretarea lor a stârnit ropote de aplauze. Întâlnirea cu muzica veche a părinților și bunicilor noștri provoacă de fiecare dată emoție în sufletele celor care simt rutenește.

Maria Saghin