BEATIFICAREA CELOR ȘAPTE EPISCOPI GRECO-CATOLICI ROMÂNI MARTIRI

1204gigi12042019

Punctul culminant al vizitei Sanctității Sale Sfântul Părinte Papa Francisc l-a reprezentat Sfânta și dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură-de-Aur în ritul bizantin român cu beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici români martiri la Blaj pe Câmpia Libertății (2 iunie 2019) în Dumineca orbului din naștere, a VI-a de la Paște. Semnificația este imensă deoarece prin acest ceremonial se recunoaște și se consacră rolul major jucat de Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică prin afirmarea credinței creștine în opoziția anticomunistă din țara noastră în perioada 1945-1989.

Ritualul beatificării este prezentat într-o ediție specială tipărită a “Liturghiei Sfântului Ioan Gură-de-Aur în ritul bizantin român”. Arhiepiscopul Major, Cardinalul Lucian Mureșan se adresează Sfântului Părinte: “Preafericite Părinte, eu Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice Române, cer cu umilință Sanctității Voastre să binevoiți a-i înscrie în rândurile Fericiților pe Slujitorii lui Dumnezeu Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu episcopi martiri greco-catolici români.” A urmat prezentarea biografiilor Slujitorilor lui Dumnezeu. Sfântul Părinte a rostit Formula de Beatificare: “Noi, ascultând dorința Fratelui Nostru Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Române, a mai multor confrați întru episcopat, precum și a multor credincioși, după ce am primit părerea exprimată de Congregația pentru Cauzele Sfinților, cu Autoritatea Noastră Apostolică dispunem ca venerabilii Slujitori ai lui Dumnezeu Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, episcopi martiri ai Bisericii din România, păstori după inima lui Hristos, mărturisitori eroici ai Evangheliei iertării și a păcii, să fie de acum înainte numiți Fericiți și să li se poată celebra sărbătoarea în locurile și după legile prevăzute de dreptul canonic, în fiecare an la 2 iunie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit.” Spre finalul Liturghiei Sfântul Părinte, Papa Francisc rostește Rugăciunea de binecuvâtare și sfințire a Icoanei Noilor Fericiți. Preafericitul Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică îi mulțumește Sanctității Sale Papa Francisc și în numele întregii Biserici Române Unite cu Roma Greco-Catolică îi oferă o cutie în argint cu moaștele noilor Fericiți și icoana acestora.

Dr. Gheorghe Firczak