Aniversarea a două decenii de afirmare a rutenismului în România / Юбілей 20-ой річниці русиньства у Румунії

1204gigi12042020

Iată clipele, zilele și anii zboară, cu o implacabilă constanță. De aceea trebuie să ajungem la momentul când trecem în revistă acțiuni și atitudini, când, privind în urmă facem analize, aniversăm fapte și comemorăm, cu nostalgie și afecțiune, oameni care nu mai sunt printre noi. Uniunea Culturală a Rutenilor din România a atins acest prag în acest an. Beneficiind din plin de politica României față de minorități în general, față de ruteni în particular, asociația noastră beneficiază de o reală democrație în acest context. Identitatea ruteană, vehement contestată în spațiul public central european, se bucură de o existență importantă în spațiul românesc. Avem și noi acasă contestatari, din fericire nu în cadrul instituțiilor fundamentale ale țării noastre: Parlament, Președenția României și Guvernul României. Rutenii se circumscriu celor 20 de minorități reprezentate în legislativ, membre ala Consiliului Minorităților Naționale, organism consultativ al Guvernului României.

Ziua Rutenilor din România o sărbătorim la 3 martie în fiecare an. Am organizat manifestări care să cinstească rutenismul și aniversarea a două decenii activitate a UCRR, în mai multe centre din țară. Începutul a fost la rutenii din Peregu Mare/Arad unde Viorica și Vasile Bojcsuk au mobilizat membrii și simpatizanții noștri. Tot timpul este alături de noi primarul comunei Peregu Mare, domnul Imre Kovács. Ne-am deplasat apoi la Bistra/Maramureș. Mariana și Ivan Petrețchi, secondați de Liuba și Vasile Oniujec au stârnit o emulație deosebită pentru sărbătoarea noastră. Și aici este mereu alături de noi primarul comunei Bistra, domnul Vasile Duciuc. Și rutenii din Pojoga-Zam/Hunedoara s-au bucurat de această sărbătoare la chemarea Mariei Bocicor. Primarul comunei Zam, domnul Sorin Nistor acordă atenție promovării rutenismului, contribuind la buna înțelegere între locuitorii comunei.Punctul culminant a fost la Suceava, unde Ziua Rutenilor și aniversarea UCRR. În organizarea acțiunii noastre ne-am bucurat de sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice, a conducerii sale: Enikő Katalin Laczikó, secretar de stat și Amet Aledin, subsecretar de stat, a Consiliului Județean Suceava, a conducerii sale: a domnilor Gheorghe Flutur, președinte, Marin-Gheorghe Niță și Viorel Seredenciuc, vicepreședinți, și a Prefecturii Județului Suceava, a domnilor Alexandru Moldovan, prefect și Daniel Prorociuc, subprefect. În sala Bucovina a Consiliului Județean s-a derulat ședința festivă a Consiliului Mondial al Rutenilor consacrată Zilei Rutenilor și aniversării a 20 de ani de activitate a UCRR, fiind prezenți dr. Stepan Ljavinec (Ungaria), președinte; Andrii Kopcsa (Polonia) și dr. Gheorghe Firczak (România), vicepreședinți; Mikola Bobinec (Ucraina), Vladimir Protivneak (Slovacia) și Jan Chopik (Cehia), membri.Mesajul Guvernului României a fost transmis de domnul Amet Aledin, adresat invitaților și Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Oaspeții au fost salutațiși de domnii Viorel Seredenciuc și Daniel Prorociuc, care au prezentat pe scurt oaspeților județul Suceava, dorindu-le ședere plăcută în România. Un mesaj din partea Grupului Minorităților Naționale a prezentat Iulius Firczak, deputat, secretar al GMN și președinte executiv al UCRR. În final a luat cuvântul dr. Stepan Ljavinec, care a felicitat asociația noastră arătând că rutenii din România au o contribuție importantă în colaborarea rutenilor de pretutindeni. Totodată a subliniat că în țara noastră, minoritățile, printre ei rutenii, se bucură de un statut deosebit, ceea ce este remarcabil. În numele CMR a înmânat președintelui UCRR, dr. Gheorghe Firczak, Placheta omagială consacrată aniversării noastre. Seara s-a derulat o manifestare la care au luat parte rutenii din Dărmănești/Suceava care au răspuns chemării Cristinei Bodnariuc, secondată de Maria Saghin și Mihaela Seuciuc. La buna desfășurare a acțiunilor au mai contribuit Francisc Oscar Gal Jr., Mihai Dan Bogluț, Maria Comșa, Simona Murărescu și Diana Stoica.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a fost până în prezent pe un drum ascendent timp de două decenii datorită atenției acordate minorităților în țara noastră și prin devotamentul membrilor săi. Sperăm să continuăm astfel.

От, минути, дні, роки перелітають безжалістно, беспереривно. Пришов момент споминути і записати акції, чувства, дивити ся на прошло, робити аналізи і святковати події і смутно але і славно присвячити памяти особам котрі уж не суть меджі нами. Културне Товариство Русинів Румунії досягнуло теперішний уровень вдяка румуньской народной демократічной політикі меншинів, а найми Русинів. Русиньска ідентічность, хоць остро публічно контестована на Централні Европі, на румуньскім краю єствуєме в спокії. Суть контестованя і у нас, але не суть у офіціалних главних інстітуціях нашой держави: Презіденьтска інстітуція і Румуньска Влада. У Румунскім парламенті Русини беруть участь жеджі 20-ми меншинами представленими і суть членами Народностной ради меншенів, порадний організм Румуньской влади.

День румуньских Русинів святкуєме 3-го марца каждого року. Ми організовали акції, святковали русиньство і 20-у річницю діятельности Културного Товариства Русинів Румунії, на трёх місцях держави. Початок був у Перегу Мари/Арад, де Віоріка Бойчук і Василь Бойчук мобілізовали наших Русинів і сімпатізантів. З нами, як завжди, пришов голова села Перегу Мари, пан Імре Ковач. Потім ми ішли до Бістри/Мараморош, а там Маріана Петрецкі і Іван Петрецкі з Любу і Василем Онюжиком ожевили святочну атмосферу. І тут є з нами пріматор села Бістра, пан Василь Дучук. З нами ся радовали і Русини з села Пожога-Зам/Гунедоара котрих прикликала Марія Бочькор, з пріматором села, Сорін Ністор, котрий поважає і підтримує Русинів, допомогає порозуміню меджі селянами етнічних меншинів. Послідне місце кде ми святковали День Русинів і 20-у річницю КТРР було у Сучаві. Допоміг нам Владний Департамент меджіетнічних связів з своїм владним секретарем, Єніко Каталін Лачко і вланим підсекретарем Амет Аледін. Окресна рада Сучави, єй презідент, пан Георге Флутур, Марін-Георге Ніца і Віорел Середенчюк підпредседове, префект окреса, Александер Молдован і підпрефект, Данієл Пророчюк нас вітали у салі Буковина, сала Окресной ради, где одбуло ся ославне засіданя Світовой ради Русинів, на славу Дня Русинів і річниці 20 років діятельства КТРР. Брали участь Степан Лявинець (Мадярщіна), презідент СКР; Андрій Копчя (Польща) і Георге Фірцак (Румуньско), підпредседове; Микола Бобінець (Україна), Владімір Протівняк (Словеньско) і Ян Чопік (Чехія), члени. Пан Амет Аледін прочітав привітне слово від Румуньской влади, адресоване Културному Товариству Русинів Румунії. Вітали гостів і представили перед гостями окрес Сучава Віорел Серединчюк і Данієл Пророчюк і бажали приємне перебуваня на Румуньску. Юліус Фірцак, русиньский депутат і секретарь Групи Народних Меншенів у Румуньскім парламенті і презідент про роботу КТРР, передав вітаня від Групу народностних меншинів. Степан Лявинець, презідент СКР, гратуловав румуньскім Русинам, наші організації і підкреслив ідею, румуньскі Русини допомогають і добрі співпрацують з Русинами із світа, а то є можне бо устав меншинів у наші державі є визначний. Уділив Дяковний лист Світовой ради Русинів Георгію Фірцакови за наше юбілейне святкованя. Пополудні гості навщівили місто Сучава, Історічний музей, Музей буковиньского села і Замок Сучави, резіденція воєводів Молдавії. Історія Русинів не раз ся сплітала з історію Молдавії, доказують історічні документи. Вечур ся зійшли Русини села Дерманешти/Сучава, на запрошіня Крістіни Боднарюк, Марії Сагін і Мігаєли Саучюк. Допомогали організачні роботі Франчіск Оскар Гал мол., Міхал Дан Боглуц, Марія Комша, Сімона Мурареску і Діяна Стойка.

Културне Товариство Русинів Румунії, 20 років до тепер ся находило на асцедентні дорозі вдяка прав для всіх меншинів Румуньской держави і вдяка єго одданих членів. Наша надія є продовжовати діятельство в тих самих условіях.