Alianța civilizațiilor

1204gigi12042010

În data de 18 mai 2010, la București, în Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al doamnei Roberta Anastase, Președintele Camerei Deputaților, cu invitați de marcă din sfera politică, diplomatică și culturală a avut loc lansarea in România a proiectului ALIANȚA CIVILIZAȚIILOR un proiect deosebit de ambițios pentru sustinerea necondiționată a idealurilor, principiilor și normelor Cartei Națiunilor Unite, Declarației Universale a Drepturilor Omului, Declarației Universale UNESCO pentru Diversitate Culturală, Cartei Uniunii Europene privind drepturile și libertățile fundamentale și Cartei Albe a dialogului intercultural – să trăim împreună în egalitate și demnitate. Prin aceasta:

  • Se stimulează o viziune integratoare asupra societății actuale prin promovarea ideii de dialog intercultural, interetnic  și interreligios bazat pe respect reciproc, încredere și colaborare pentru îndeplinirea unor deziderate comune;
  • Se încurajează participarea instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale, la cele mai importante programe internaționale, care își propun stimularea dialogului intercultural și instituirea încrederii și colaborării între civilizații, grupuri etnice si culturi;
  • Se susține punerea în aplicare a punctelor prevăzute în Planul Național privind Alianța Civilizațiilor și îndeplinirea obiectivelor legate de participarea României la această inițiativă globală, desfășurată sub egida ONU;
  • Se promovează experiența României la nivel internațional în ceea ce privește managementul diversității lingvistice, religioase și culturale prin exemple de bună practică.