Alfabetul convieţuirii – 2013

1204gigi1204 2013

La Ploieşti, în perioada 26 – 29 septembrie 2013 a avut loc în organizarea Comunităţii Elene din România o acţiune culturală sub denumirea generică Alfabetul conviţurii. La această acţiune au participat majoritatea minorităţilor naţionale din România membre a Consiliului Monorităţilor Naţionale. Uniunea noastră a participat cu ansamblul folcloric Cervona Ruja din Bistra, Maramureş sub conducerea doamnei Mariana Petreţchi. În discuţiile cu ofialităţile locale şi centrale am fost reprezentaţi de domnul deputat Gheorghe Firczak. În aceste zile s-au desfăşurat o suită de menifestări de prezentare a minorităţlor participante, dar şi de promovare a tradiţiilor acestora în rândul majorităţii româneşti. În deschidere, în data de 26 septembrie a avut loc o conferinţa de presă cu participarea mass-mediei locale şi naţionale la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, pentru prezentarea codrului general al minoritpţilor naţionale din România. Ziua a continuat cu defilarea ansamblurilor participante în Zona centrală a oraşului, între Hotelul „Central” şi Casa de Cultură a Sindicatelor, cu trecere prin faţa Primăriei Municipiului Ploieşti, urmat apoi de deschiderea oficială a Festivalului la Sala Casei de Cultură a Sindicatelor, cu intonarea Imnului Uniunii Europene şi al României, ca ţară gazdă a evenimentului, moment urmat de alocuţiuni ale oficialităţilor şi reprezentanţilor minorităţilor etnice participante. Sfârşitul zilei a fost seara participanţilor printr-un spectacol organizat de invitaţi.

Ziua a doua a fost dedicată exclusiv participanţilor pentru promovarea tradiţiilor, limbii, folclorului şi spiritualităţii proprii. Astfel la sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti au avut loc doua spectacole în cele două părţi ale zilei, organizându-se şi standuri ale minorităţilor naţionale, prezentări de cărţi, lecţii de limbă, alte momente de promovare a limbilor în Foaierul Sălii Casei de Cultură a Sindicatelor.

Ziua a treia a oferit invitaţilor ca prin diferitele ateliere organizate să-şi promoveze valorile minorităţilor pe care le reprezintă. Spectacolele organizate au întregit frumuseşea zilei, ansambul folcloric Cervona Ruja al uniunii noastre fiind foarte apreciat. După încheierea oficială a manifestărilor s-au acordarea diplome de participare tuturor minorităţilor şi ansamblurilor artistice, apoi a urmat o cină festivă cu participarea invitaţilor oferită din partea oficialităţilor locale.

Un moment important al manifestărilor a fost reprezentat de întâlnirea de lucru a reprezentanţilor minorităţilor etnice din România cu delegaţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, cu membrii ai Departamentului pentru Relaţii Interetnice, reprezentanţi ai Primăriei Ploieşti şi ai Ministerului Culturii, pentru analiza modului de desfăşurare a festivalului, concluzii şi măsuri de îmbunătăţire a acestei activităţi în viitor.

Iulius Firczak