Alfabetul conviețuirii / Алфавіт сполужытя 2022

1204gigi12042022

A devenit o tradiție participarea uniunii noastre la festivalul Alfabetul Conviețuirii, organizat anual de Uniunea Elenă din România, ca o adevărată sărbătoare a minorităților din țara noastră. În acest an s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție, la Ploiești, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie.
La deschiderea oficială au participat reprezentanți de frunte ai organizațiilor minorităților naționale din România, ai Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și membri din administrația centrală și locală.

A urmat apoi defilarea organizațiilor minorităților naționale participante. Uniunea noastră a fost reprezentată la superlativ, pe tot parcursul desfășurării festivalului, de ansamblul folcloric Holubok din Peregu Mare, jud. Arad, ansamblu condus de doamna Viorica Bojcsuk. După defilare a urmat spectacolul în care fiecare minoritate națională a încântat publicul cu dansurile și cântecele specifice. Pentru prestația extrordinară, reprezentanții noștri au primit ropote de aplauze, dovedind încă o dată menirea organizației noastre de a face cunoscute tradițiile, folclorul și limba ruteană.

Viorica Bojcsuk

Від 30 септембра до 2 октобра 2022, Еллиньске зєднаня організлвало, уж девятый раз, традічный фестівал Алфавіт сполужытя, який одбув ся в Плоєштах. Наше Товариство, з радостев святковало день меншынів нашой країны, традічно брало актівну участь.

Офіціалне отворіня зачало з поздравным выступлінім главных представителів етнічных організаціїв у Румунску, представителів Департаменту інтеретнічных связів, Генералного владного секретаріяту, членів централной і містной адміністрації. Процесія етнічных організацій був далшый чудесный, колористый момент. Фолклорна група Голубок з Перегу Мари, яку приготовила Віоріка Бойчук, успішно придставила нашу організацію, румуньскіх русинів, за всі дні фестівала. Кажда меншына зачаровала присутных, публіку традічнымы танцямы і співанкамы. За своє выступленя наші артісты достали много, горячого аплавдованя, важный доказ для ціля нашой організації ознамити людей про наші традіції, нашый фолклор і русиньскый язык.

Віоріка Бойчук