Al XXVI-lea Simpozion de Istorie și Retrologie Agrară

1204gigi12042018

În perioada 22-24 iunie a.c. avut loc la Bacău, un simpozion naţional de istorie şi retrologie agrară. Deoarece termenii folosiţi nu sunt foarte des uzitaţi în spaţiul public, reamintim sensurile lor. Istoria agrară este ştiinţa care se ocupă cu evoluţia în timp şi spaţiu a agriculturii şi silviculturii, a instituţiilor, relaţiilor şi ideologiilor agrare, precum şi a vieţii rurale din punct de vedere economic, tehnico-ştiinţific, social, cultural şi politic. Retrologia agrară este ştiinţa care se ocupă cu studiul experienţei umane acumulate în legătură cu preocupările de actualitate sau de viitor ale omenirii în domeniul agrar. Secţiunile tematice: agricultură generală, cultura plantelor, creşterea animalelor, silvicultură, apicultură şi sericicultură, instituţii, relaţii şi ideologii agrare şi viaţă rurală cuprind 85 de subdomenii, ceea ce demonstrează caracterul interdisciplinar al acestor simpozioane. În anul 2019 se împlinesc 50 de ani de la organizarea, la Cluj-Napoca, a primului simpozion de istorie şi retrologie agrară.

La Bacău, simpozionul a avut o conotaţie aparte. A fost omagiat Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), agronom, economist, profesor, statistician şi om politic, la Bicentenarul naşterii sale. Cunoscător al vieţii rurale, Ion Ionescu de la Brad l-a consiliat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) la promovarea şi aplicarea legii pentru reforma agrară. El a fost numit inspector general al agriculturii pentru toată ţara (1864-1869), funcţie în care a îndrumat aplicarea reformei agrare. A condus, 22 de ani, ferma-şcoală de la Brad, unde a practicat o agricultură model, aplicând metode dintre cele mai avansate pentru acele timpuri. Ca deputat al ţăranilor, Ion Ionescu de la Brad a militat cu energie pentru cauza locuitorilor de la sate. De asemenea, simpozionul a acordat atenţia cuvenită Centenarului Marii Uniri, cuprinzând lucrări pe acest subiect. Din partea Filalei Hunedoara-Deva a SIRAR au comunicat Gheorghe Firczak, Raluca Ioana Oană şi Liviu Lazăr. Lucrările au fost publicate în volumul dedicat simpozionului. Cu acest prilej, a avut loc Conferinţa Naţională SIRAR. Au fost audiate şi votate Raportul asupra activităţii societăţii de la Conferinţa anterioară până în prezent, Raportul Comisiei de cenzori, apoi a fost aleasă conducerea SIRAR. Ca preşedinţi au funcţionat dr. Eugen Mewes, 1969-1990, informal (1990-1999); dr. Petre Săbădeanu (1999-2009); dr. Ion Niţu (2009-2013); dr. Valentin Bohatereţ (2013-2018). La Bacău, preşedinte SIRAR a fost ales dr. Gheorghe Firczak. SIRAR – Filiala Hunedoara – Deva a fost creată în anul 1990. Activitatea acesteia s-a concretizat prin organizarea de trei ori a simpozionului naţional: 1992, 2006 şi 2014, prin participarea la diversele simpozioane naţionale, prin organizarea de expoziţii, publicarea unor volume de istorie şi retrologie agrară. Preşedinte al SIRAR Hunedoara-Deva a fost Gheorghe Firczak (1990-2018). În acest an a fost aleasă noua conducere a filialei, preşedinte devenind Raluca Ioana Oană. Filiala noastră va organiza, anul viitor, simpozionul aniversar. Se împlinesc 50 de ani de când s-a desfăşurat primul simpozion de istorie şi retrologie agrară la Cluj Napoca.

Dr. Gheorghe Firczak