Adunarea Generală a Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Deva, 20 – 22 ianuarie 2017

1204gigi12042017

În perioada 20 – 22 ianuarie, la Deva, a avut loc Adunarea generală a Uniunii Culturale a Rutenilor din România, unde au participat 120 de delegați din toate cele șase filiale ale Uniunii, respectiv Maramureș, Suceava, Arad, Timiș, Alba și Hunedoara. Pe ordinea de zi a adunării au fost: prezentarea rapoartului de activitate general al organizației, raportul activității parlamentare, raportul activității uniunii în cadrul Consiliului Mondial al Rutenilor, alegerea delegaților pentru cel de-al XIV-lea Congres Mondial al Rutenilor ce se va desfășura în acest an în luna iunie în Croația, precum și persoanele delegate pentru a ocupa funcții în comisiile de lucru a organizației mondiale. La discuții s-au prezentat și discutat activitatea uniunii în filialele din țară, aspecte ale participării reprezentanților uniunii în comisiile Consiliului Minorităților Naționale, organism de pe lângă Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

Anul 2016 a fost un an greu, cu alegeri locale și parlamentare, dar am reușit să ne îndeplinim obiectivele propuse. La alegerile locale am conservat pozițiile de consilieri locali pe care le avem și, după scrutinul parlamentar, Uniunea Culturală a Rutenilor din România are un reprezentant în Camera Deputaților, în grupul minorităților naționale”, ne-a transmis Iulius Firczak, președinte UCRR.

Propunerea din partea UCRR pentru Consiliul Mondial al Rutenilor este președintele în exercițiu, deputatul Iulius Firczak, care a mai fost membru al acestui for de conducere în precedentele două mandate, începând cu anul 2013. În mandatele în care a făcut parte din forul de conducere internațional, Iulius Firczak a avut calitatea de vicepreședinte. Propunerile pentru comisiile Congresului Mondial al Rutenilor sunt: Ivan Petrețchi, pentru Comisia de Revizie, Cristina Botnariuc pentru Comisia de Cultură, Svetlana Mureșan pentru Forumul Mondial al Tinerilor Ruteni și candidat pentru un nou mandat la funcția de președinte al forumului. Svetlana Mureșan a mai fost aleasă președinte al acestui forum în 2015, pentru o perioadă de doi ani.

La Adunarea genarală de la Deva au mai participat și au prezentat din partea organismelor ce le-au reprezentat: domnul Amet Aledin, secretar de stat în Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României, doamna Mihaela Csokany, reprezentantul Uniunii Bulgarilor din Banat în Parlamentul României prezantând un mesaj din partea partea Grupului parlamentar al minorităților naționale, și domnul Lorincz Szell, președinte executiv al Filialei Hunedoara a UDMR.

Francisc Gal

Генералне засіданя Културного Товариства Русинів Румунії, Дева, 20-22-го януара 2017

20-22-го януара 2017, ся у Деві одбуло Генералне засіданя Културного Товариства Русинів Румунії. Брали участь 120 делегатів з шістёх філіялів товариства: з Марамороша, Сучави, Араду, Тіміша, Алби і Гунедоари.
Робоча тематіка засіданя була: діятельство товариства за минулий рік, парламентне діятельство, діятельство в рамці Світової Ради Русинів, вибор делегатів на ХІV-ий Світовий Конгрес Русинів, котрий буде юна 2017 в Хорватії і були призначені делегати для каждої робочої комісії в рамці світової організації. Члени нашої організації представляли і вели бісіду о діятельство філіялів товариства на державі, діятельство репрезентантів товариства в комісіях народних меншин, орган в рамці Департаменту меджіетнічних звязів Румунскої влади.

„2016 був нелегкий рік, але місцеві вибори і вибори для румунского парламенту дали нам можность успішно виповнити наші задачі. Віслидок місцевих виборів суть пять членів у сельских рад а по парламентних виборів Културне Товариство має представітеля в Румунскім парламенті, член групи народних меншин.” передав нам Юліюс Фірцак, председа КТРР.

Пропозіція КТРР для Світової ради Русинів є председа товариства, депутат Юліюс Фірцак, член ради од 2013-го року, бувши в попереднім мандату підпреседом світової організації. Пропозіція для тематічних комісіїв Світового конгресу суть: Іван Петрецкій-ревізійна комісія, Крістіна Боднарюк-културна комісія, Светлана Мурешан-Світовий Форум русиньской молодежи і кандідатка за новий мандат для Форуму молодежи. Перед двома роками, 2015-го, Светлану Мурешан вибрали презідентков Форуму молодежи на два рокі.

На засіданя брав участи державній секретарь в Департаменті меджіетнічних связів Румунской влади, Пан Амет Аледін. Представітель Товариства Булгарів з Банату в Румунскім Парламенті передавал посолство Парламентної групи народних меншин як і пан Лорінц Шел, екзикутівний презідент Демократічного товариства Мадярів Румунії, філіяла Гунедоара.

Франчіск Гал