21 Februarie – Ziua internațională a limbilor materne

1204gigi12042021

Decizia din anul 1999 a ONU de a declara ziua de 21 februrie, ca zi a limbilor materne, a pornit din nevoia promovării, conservării și protecției „tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. La baza acestei decizii stă și nevoia dezvoltării conștiinței legate de tradițiile lingvistice și culturale transmise prin intermediul limbii materne, cu finalitatea de a înlătura discriminarea, de a consolida solidaritatea, bazată pe „înțelegere, toleranță și dialog”.

Limba maternă fiind esența individualității unui popor din orice colț al lumii și în România s-a luat decizia de a asigura o promovare si o susținere constantă a minorităților naționale, a limbii, a culturii și a tradițiilor acestora, prin variate metode și mijloace. Astfel sunt asigurate studiul în școală al limbilor vorbite de minorități, folosirea propriei limbi în diferite instituții cu specific etnic și nu numai, în organizații culturale care au pe agendă activități cu participare multietnică atât la nivel central cât și la nivel local, editarea unor publicații (cărți de literatură, reviste, studii, etc.) în limbile minorităților și altele. Astfel fiecare minoritate națională, vorbitoare a unei limbi materne, are asigurate toate drepturile de a se exprima, în situații specifice, în limba proprie.

Anii 2020 și 2021 sunt ani atipici pentru transpunerea în realitate a acțiunilor ce au ca menire susținerea folosirii limbilor materne. Pandemia de Sarscov 2 a limitat varietatea acestora, dar au luat amploare acele forme de manifestare care nu implică prezența fizică a unui număr mare de oameni. Deci comunicarea nu s-a întrerupt pentru că multele și diversele transmisii on line, pe canale de social-media au preluat această sarcină. Nu sunt importante, în această situație, mijloacele de comunicare, ci comunicarea în sine, intensă și convingătoare, în care limba maternă să fie regină.

Atâta timp cât noi rutenii nu vom înceta să vorbim, să gândim în limba învățată acasă, unde glasul plin de dragoste al mamei ne-a sădit în suflet și în minte primele cuvinte ce-și au originea în cultura și tradițiile strămoșilor noștri, limba maternă și poporul nostru vor dăinui pentru totdeauna. Puntea dintre generații, limba noastră maternă, a fost, este și va fi o garanție a perenității noastre.

Prof. Saghin Maria