1 Decembrie – Ziua Națională a României

1204gigi12042023

1 Decembrie are o dublă semnificaţie pentru naţiunea română. Pe de o parte reprezintă desăvârşirea unităţii naţionale a românilor, pe de altă parte este Ziua Naţională a României. Şi pentru noi, minorităţile naţionale, este o mare sărbătoare pentru că de secole trăim pe pământul de azi al ţării noastre. Această afirmaţie a noastră nu trebuie bănuită de oportunism politic, istoria oferind cele mai solide argumente pentru validitatea ei. În acest context Hotărârea Adunării Naţionale de la Alba-Iulia constituie o victorie în procesul desăvârşirii unităţii naţionale a românilor. Evoluţia ulterioară a societăţii româneşti evidenţiază faptul că Hotărârea de la Alba Iulia a influenţat conştiinţa colectivă a minorităţilor naţionale din ţara noastră. Spiritul şi litera ei le-au sugerat acestora că pot percepe prevederile Hotărârii ca pe un contract social pe care l-au invocat şi îl invocă ori de câte ori îşi afirmă propria identitate lingvistică, etnică, culturală şi religioasă. Putem astfel constata că în acest fel se concretizează un model corect al relaţiilor armonioase între majoritate şi minorităţi. Este vorba de un model românesc, determinat de tradiţii multiseculare ale convieţuirii, în primul rând în Transilvania, a diferitelor etnii. Acest model concretizează un spaţiu al armoniei şi dialogului interetnic.

Trebuie să precizăm că unele din principiile enunţate la Alba-Iulia, referitoare la raporturile majoritate minorităţi, sunt concretizate legislativ şi pragmatic. Reprezentarea noastră în viaţa publică prin diverse modalităţi, dispoziţiile referitoare la afirmarea şi dezvoltarea identităţii noastre, susţinerea financiară alocată organizaţiilor minorităţilor naţionale prin bugetul de stat ilustrează elocvent acest raport. Realitatea de astăzi este consecinţa unei convieţuiri seculare, cu extrem de multe consecinţe pozitive. Hotărârea de la Alba-Iulia exprima şi pentru atunci şi pentru acum spiritul acestei convieţuiri, demonstrând elocvent de ce considerăm ziua de 1 Decembrie ca pe o mare sărbătoare pentru toţi cetăţenii ţării noastre indiferent de etnia căreia îi aparţin.

Dr. Gheorghe Firczak